Statsbudsjettet

Regjeringen kutter i arbeidet mot atomvåpen

I en tid der spenningen øker både regionalt og globalt, der atomvåpenstatene ruster opp og faren for atomkrig er større enn siden den kalde krigen, velger regjeringen å dramatisk redusere støtten til organisasjoner som arbeider med nedrustning.

Støtten avsatt til organisasjoner som jobber med nedrustning av atomvåpen er kuttet fra ti til fire millioner. Dersom dette kuttet opprettholdes, står flere organisasjoner og kampanjen ICAN i fare for å måtte legge ned arbeidet. Resultatet blir mindre informasjon om de humanitære konsekvensene av atomvåpenbruk og mindre fokus på Norges rolle i det internasjonale nedrustningsarbeidet.

At regjeringen øker bevilgningen til Human Rights Service, men reduserer støtten til arbeid med fred og nedrustning, er rystende.
Anja Lillegraven, Daglig leder i Norske leger mot atomvåpen.


Skal vi lykkes med å redusere risikoen knyttet til atomvåpen, er det vesentlig at temaet er på agendaen og debatteres. Sivilsamfunnsorganisasjonene spiller en viktig rolle i å løfte disse problemstillingene i offentligheten.

Norge har en viktig rolle i internasjonalt nedrustningsarbeid. At vi nå får mindre debatt om hvordan Norge forvalter denne rollen er et stort skritt tilbake.
Oda Andersen Nyborg, i Norges Fredsråd.

Det er positivt at den søknadsbaserte ordningen til arbeid for nedrustning av kjernevåpen og andre masseødeleggelsesvåpen består, men i realiteten vil ordningen med dagens bevilgning resultere i redusert arbeid og innsats for nedrustning og en tryggere verden. 

For å sikre at arbeidet mot atomvåpen opprettholdes bør fjorårets støtte i det minste videreføres, det vil si at de 6 millionene som nå er kuttet føres tilbake til den søknadsbaserte ordningen. 

Akari Izumi Kvamme
, Daglig leder i Nei til Atomvåpen.

Folkelig deltakelse og opplysningsarbeid er grunnleggende for å ivareta et opplyst ordskifte om hvilken rolle atomvåpen spiller i vår samtid.   

Regjeringen må styrke sin støtte til internasjonalt og norsk sivilt samfunnsengasjement mot atomvåpen. 4 mill er alt for lite i en tid der faren for bruk av atomvåpen er større enn under den kalde krigen. 

Henriette Killi Westhrin
, generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

 

Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN) består av omtrent 500 organisasjoner i over 100 land. ICAN ble tildelt Nobels fredspris 2017 «for sitt arbeid med å påpeke de katastrofale humanitære konsekvensene av enhver bruk av atomvåpen og for sin banebrytende innsats for å få til et traktatfestet forbud mot slike våpen».

Norske leger mot atomvåpen arbeider for å spre informasjon om de humanitære konsekvensene av atomvåpenbruk, med mål om en atomvåpenfri verden. Norske leger mot atomvåpen er en del av den internasjonale legebevegelsen mot atomvåpen (International Physicians for the Prevention of Nuclear War, IPPNW).

Nei til Atomvåpen (NTA) er en landsomfattende, tverrpolitisk medlemsorganisasjon som arbeider for full atomvåpen-nedrustning. Organisasjonen har i 40 år arbeidet opp mot den norske befolkningen, politikere, fagforeninger og andre organisasjoner. Nei til Atomvåpen arbeider for at Norge skal støtte FN og andre internasjonale organer som arbeider for nedbygging og forbud mot atomvåpen.

Norges Fredsråd er et samarbeidsorgan for norske fredsorganisasjoner og jobber for kom­pe­tanse­he­ving og bedre utnyt­telse av kunn­ska­pen i norske freds­mil­jøer.

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Organisasjonenes mål er menneskeverd og like rettigheter for alle, uansett kjønn, handikap, etnisk tilhørighet, religion, alder, seksuell legning eller sosial status

 

Kontakt: Tuva Widskjold, koordinator ICAN Norge, +47 48056660