Statsbudsjettet

Fredsprisvinner mister støtte

Regjeringen foreslår å fjerne støtten til Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN) i statsbudsjettet for 2019.

Regjeringens støtte til forskning og sivilsamfunnsorganisasjoner som jobber for kjernefysisk nedrustning er kraftig redusert over flere år. Ideelle organisasjoner som driver fredsarbeid i Norge har lenge fått støtte under budsjettposten «Opplysningsarbeid for fred». I fjor ble posten fjernet fra statsbudsjettet, og resultatet er sterkt svekkede fredsorganisasjoner.

På grunn av fredsprisen til ICAN i 2017 og Venstres innsats under budsjettforhandlingene, fikk likevel flere organisasjoner sikret midler til å drive videre i 2018. Nå ser også disse budsjettmidlene ut til å forsvinne. De øremerkede midlene til ICAN og Norske leger mot atomvåpen, som drifter ICANs arbeid i Norge, er fjernet fra neste års budsjett. Nå er det bare organisasjoner som jobber med nedrustning av masseødeleggelsesvåpen i utviklingsland som er sikret støtte. 

- Det er pinlig at regjeringen fjerner midlene så fort verdens øyne ikke lenger er rettet mot oss, sier Mari Seilskjær, daglig leder i Norske leger mot atomvåpen og koordinator for ICAN Norge.

- Internasjonale kampanjer har stor betydning for å oppnå sosial endring, fra kampanjen til å avvikle slavehandel til å forby landminer. I dag er det er et enormt behov for å spre kunnskap og engasjement om atomvåpenspørsmål og å bygge en sterk bevegelse for kjernefysisk nedrustning, fortsetter Seilskjær.

- Også andre perspektiver enn regjeringens eget må få slippe til. Leger er blant dem som har engasjert seg sterkt i arbeidet for å ruste ned og avvikle atomvåpen, fordi de ser at forebygging er eneste medisin. Deres oppfordring om å forby atomvåpen må lyttes til, ikke strupes, avslutter hun.

Mer detaljert informasjon om budsjettkuttet, og innspill fra ICAN Norge og Leger mot atomvåpen til statsbudsjettet for 2019 kan leses her.

Bakgrunn:

  • Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN) består av mer enn 500 organisasjoner i over 100 land. ICAN ble tildelt Nobels fredspris 2017 «for sitt arbeid med å påpeke de katastrofale humanitære konsekvensene av enhver bruk av atomvåpen og for sin banebrytende innsats for å få til et traktatfestet forbud mot slike våpen».
  • Norske leger mot atomvåpen (NLA) sprer kunnskap om medisinske og humanitære konsekvenser av atomvåpen og jobber for å avskaffe atomvåpen. NLA er den norske avdelingen av International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW), som vant Nobels fredspris i 1985 for sitt opplysningsarbeid om medisinske virkninger av atomkrig. NLA er del av ICAN, og drifter ICANs arbeid i Norge.
  • FN-traktaten som forbyr atomvåpen ble vedtatt av et stort flertall av FNs medlemsland i juli 2017. Atomvåpenforbudet trer i kraft når 50 land har ratifisert traktaten. Per september 2018 har 69 land signert og 19 land ratifisert forbudstraktaten, og antallet øker stadig.