Statsbudsjettet

1,5 millioner mer til organisasjoner som jobber med nedrustning

Da forslaget til statsbudsjett ble lagt fram tidligere i høst, var potten til organisasjoner som jobber med nedrustning redusert fra 9 millioner i 2019 til 4 millioner i 2020. Det er derfor gledelig at bevilgningen økes til 5,5 millioner i det endelige budsjettet som ble lagt fram i dag, 12. november.

Skrevet av Emilio Valle

Anja Lillegraven, daglig leder i Norske leger mot atomvåpen, som i dag drifter ICAN i Norge takker Abid Raja for innsatsen: 

– Takk til Abid Raja og Venstre som fikk kjempet tilbake 1,5 millioner til organisasjoner som arbeider med nedrustning. Selv om støtten blir betydelig mindre i 2020 enn i år, er økningen Venstre nå har fått inn viktig. Vi lover å bruke pengene godt – og fortsetter kampen for en atomvåpenfri verden!

5 organisasjoner mottok støtte under denne ordningen i 2019; Norges Fredsråd, Nei til Atomvåpen, Norske leger mot atomvåpen, ICAN i Genève og Norsk Folkehjelp. I 2019 var den samlede støtten på 9 millioner. I budsjettet for 2020 har regjeringen kuttet støtten med 3,5 millioner og den samlede støtten er nå på 5,5 millioner. 

I 2017 fikk den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN) Nobels fredspris “for sitt arbeid med å påpeke de katastrofale humanitære konsekvensene av enhver bruk av atomvåpen og for sin banebrytende innsats for å få til et traktatfestet forbud mot slike våpen.”

– En faktabasert offentlig debatt trenger et mangfold av stemmer, også de stemmene regjeringen er uenig med. Debatten rundt atomvåpen er viktigere enn på lenge, og vi trenger aktører som løfter de humanitære konsekvensene, sier Tuva Widskjold, koordinator for ICAN i Norge. 

Vil du hjelpe organisasjonene som jobber med nedrustning? Her kan du støtte organisasjonenes arbeid:

Her kan du se ICAN Norges innlegg på budsjetthøring i utenrikskomiteen:

Faren ved atomvåpen kan ikke ties ihjel
I en tid der spenningen øker både regionalt og globalt, foreslår regjeringen å kutte i støtten til organisasjoner som jobber med nedrustning