ICAN Norge

Rasmus Hansson om FNs arbeidsgruppe mot atomvåpen

Nå er det ikke lenge til det andre møtet i FNs arbeidsgruppe mot atomvåpen setter i gang. 2.-13. mai møtes stater, sivilsamfunn og eksperter i Genève for å diskutere juridiske tiltak for en atomvåpenfri verden.

Foto: Monica Løvdahl

Denne podcasten fra ICAN gir en nyttig oppsummering av det første møtet og en pekepinn på hva vi kan forvente oss av møtet i mai.

ICAN Norge vil opp mot møtestart 2. mai legge ut intervjuer av norske politikere, og nå er turen kommet til nasjonal talsperson i Miljøpartiet De Grønne, Rasmus Hansson.
 
Hvorfor er du engasjert i kampen mot atomvåpen?

Jeg engasjerer meg fordi vi har to eksistensielle trusler mot menneskeheten. Den ene er klimaendringene og den andre er trusselen om atomkrig. Det er uakseptabelt at verden godtar å ha et Damoklessverd hengende over seg som når som helst kan falle ned over oss ved en menneskelig eller teknisk feil.

Hva mener partiet ditt om atomvåpen?

Miljøpartiet De Grønne ønsker en global, juridisk bindende avtale som forbyr atomvåpen - slik vi allerede har for landminer, klasevåpen og kjemiske og biologiske våpen. Vi ønsker heller ikke at Norge skal basere sitt forsvar på trusler om bruk av atomvåpen som en del av NATO-alliansen, og vil jobbe for å endre NATOs strategiske konsept.

FNs generalforsamling opprettet en egen arbeidsgruppe som skal diskutere juridiske tiltak for en atomvåpenfri verden. Det forrige møtet tok for seg både spørsmålet om et forbud om atomvåpen og andre mulige juridiske tiltak, blant annet om verifisering og gjennomsiktighet. Hvilke forventninger har du til arbeidsgruppen, og hva håper du at de vil oppnå?

Vi ser frem til resultatet av arbeidsgruppen, og håper det bringer oss nærmere et juridisk bindende rammeverk som et bredt flertall av verdens land allerede har uttrykt at de støtter. Det mangler ikke på utredninger for å få det til, men politisk vilje - særlig hos NATO-landene. Det er viktig at Norge og andre vestlige land støtter opp under konklusjonene til arbeidsgruppen og bidrar til å realisere dem, ellers vil de ha liten effekt.

Les mer om hva Miljøpartiet De Grønne mener om atomvåpen i uttalelsen Forby atomvåpen.