FNs atomvåpenforbud

På vei mot et atomvåpenforbud i 2017

GENÈVE: Sent 19. august ble sluttrapporten fra FNs arbeidsgruppe for kjernefysisk nedrustning vedtatt. Et flertall på 107 stater ønsket å starte forhandlinger om et forbud mot atomvåpen i 2017. Norge var blant en håndfull stater som jobbet mot dette flertallet.

Arbeidsgruppen ble satt ned av FNs generalforsamling i fjor og har hatt som mandat å diskutere juridiske tiltak for en atomvåpenfri verden. I sluttrapporten står det at majoriteten ønsker å avholde en konferanse neste år for å forhandle frem et juridisk bindende instrument for å forby atomvåpen. En gruppe på 24 stater, deriblant Norge, ønsket ikke denne anbefalingen om forbudsforhandlinger i 2017, men vant ikke fram.

– FNs arbeidsgruppe har klart å skape et gjennombrudd i det internasjonale arbeidet mot atomvåpen. Nå er det ingen tvil om at det store flertallet i verden ønsker å starte forhandlinger om et atomvåpenforbud til neste år. Det er en skam at Norge har motarbeidet dette, sier daglig leder i ICAN Norge, Anne Marte Skaland.

Det såkalte atomforliket, vedtatt av et samlet Storting 26. april, er grunnlaget for norsk atomvåpenpolitikk. Her står det at Norge skal «arbeide aktivt for en verden fri for atomvåpen» og «arbeide langsiktig for et rettslig bindende rammeverk for å sikre dette målet.»

– Det er vanskelig å forstå hvordan Norges manglende støtte til å starte forhandlinger i 2017 kan være i tråd med atomforliket. Et forbud mot atomvåpen vil nettopp være et rettslig bindende rammeverk som skal sikre målet om en verden uten atomvåpen, sier Skaland.

– ICAN forventer at Stortinget kommer på banen og at Norge stemmer for forbudsforhandlinger på FNs generalforsamling i oktober, avslutter hun.