FNs atomvåpenforbud

Overlevering av medisinsk appell til Stortinget

Norske leger mot atomvåpen har samlet inn 1000 underskrifter for et forbud mot atomvåpen blant leger og medisinstudenter. På torsdag ble signaturene overlevert til Marit Nybakk (Arbeiderpartiet) og Liv Signe Navarsete (Senterpartiet) på vegne av Utenriks- og forsvarskomiteen.

I appellen oppfordres norske myndigheter til å arbeide aktivt for et universelt forbud mot atomvåpen som basis for full atomnedrustning. Den støttes av mange kjente norske leger, deriblant presidenten i Den norske legeforening, rektorene ved universitetene i Oslo og Trondheim og alle dekanene ved de fire norske medisinske lærestedene.

– At så mange leger engasjerer seg for en verden uten atomvåpen, skyldes at vi leger forstår hvilke katastrofale humanitære konsekvenser bruk av disse våpnene vil ha, sier leder i Norske leger mot atomvåpen John Gunnar Mæland. – Selv én atombombe vil kunne drepe hundretusener sivile og skade like mange mennesker. Bruk av mange atomvåpen vil kunne få globale følger i form av store klimaendringer og svikt i matproduksjonen. Det finnes ingen effektiv hjelp mot disse skadene.

Verdens legeforening (WMA) anmodet i 2015 alle nasjonale legeforeninger om henstille til sine styresmakter om å arbeide for et forbud mot atomvåpen, noe Den norske legeforening fulgte opp i et brev til utenriksminister Brende 01.02. 2016.

Økt oppmerksomhet om de humanitære konsekvensene av atomvåpen har brakt atomvåpennedrustning ut av det dødvannet den har befunnet seg i siste tiårene. Denne måneden behandler FNs generalforsamling et forslag om å starte opp forhandlinger i 2017 om et forbud mot atomvåpen. – Norske myndigheter må stille seg på rett side av historien når avstemmingen skjer, sier John Gunnar Mæland. – Norge må gi sin støtte til at atomvåpen blir forbudt på linje med andre masseødeleggelsesvåpen. Veien til en verden fri for atomvåpen går gjennom et forbud.