FNs atomvåpenforbud

Økt risiko for våpenkappløp

Atomvåpenstater sender urovekkende signaler og øker faren for ny kald krig.

Samtidig som Donald Trump annonserer at USA vil trekke seg fra INF-avtalen og åpner opp for tvil om ny START-avtale, kommer det nå rapporter om russiske forberedelser for lagring av atomvåpen i Kaliningrad. Dette er en skummel utvikling, som i verste tilfelle kan ta oss tilbake til en ny kald krig, bare med flere atomvåpenstater enn sist. Trump sier USA ruster opp sine atomvåpen for å sette press på Russland og Kina. Denne retorikken øker sjansen for bruk av atomvåpen, og minsker sikkerheten i verden.

I 1987 ble INF-avtalen underskrevet av USA og Sovjetunionen. INF-avtalen (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty) er en nedrustningsavtale USA og Sovjetunionen inngikk i 1987, som forplikter landene til å fjerne en gruppe landbaserte mellomdistanseraketter med atomvåpen. I tillegg forbyr avtalen partene å skaffe seg nye slike våpen. Avtalen kom under den kalde krigen og var en av de første bilaterale avalene mellom de to stormaktene. Nye START-avtalen er den siste bilaterale avtalen som er inngått mellom USA og Russland. Avtalen ble underskrevet i 2011, og omhandler antall stridshoder på langtrekkende våpen.

Nå truer altså Donald Trump med å trekke seg fra begge disse avtalene. USA hevder at Russland i praksis har brutt INF-avtalen. Russland på sin side hevder det ikke stemmer. Hvis USA trekker seg fra avtalen vil dette kunne oppmuntre til gjeninnføring av mellomdistanseraketter i Europa. Dette er bekymringsverdig.

Det som skjer nå med INF-avtalen viser at atomvåpenstater ikke har til hensikt å ruste ned og avskaffe atomvåpen, til tross for at de er forpliktet til dette. Det man derimot ser er at de trekker seg ut fra tidligere avtaler og moderniserer og oppgraderer sine atomvåpenarsenaler. Parallelt med disse urovekkende signalene fra verdens atomvåpenstater, er resten av verden klar for å ta viktige steg i riktig retning for å minimere faren for bruk av atomvåpen og for å stigmatisere masseødeleggelsesvåpen som et legitimt våpen.

I fjor vedtok 122 land FN-traktaten som forbyr atomvåpen (TPNW). Denne traktaten er en historisk avtale som for første gang totalforbyr atomvåpen, og gir økt press på verdens atomvåpenstater for å få dem til å rustne ned sine atomvåpenarsenal.

Et av de viktigste tiltakene for å stoppe våpenkappløpet og legge press på atomvåpenstatene til å etterleve sine forpliktelser til å ruste ned og avskaffe atomvåpen, er å støtte atomvåpenforbudet. Hvis vi avviser atomvåpenforbudet, gjør ikke det vi kan for å motvirke en farlig utvikling mot en ny kald krig. Om Norge virkelig vil fordømme USA og Russlands opptreden, bør vi ta tydelig avstand fra atomvåpen gjennom å signere og ratifisere FN-konvensjonen som forbyr atomvåpen.