FNs atomvåpenforbud

Obama må vise engasjementet gjennom handling

I dag tok Barack Obama til orde for en verden uten atomvåpen i sin tale i Hiroshima. - Vi er ikke bundet til å gjenta fortidens feil, vi kan lære, sa presidenten. Han er den første sittende amerikanske presidenten som besøker byen som 6. august 1945 ble offer for verdens første atomvåpenangrep.

Opptil 160 000 mennesker kan ha blitt drept som følge av bomben. Siden hele nabolag og familier ble utslettet, var det mange som ikke ble meldt savnet. Det var derfor umulig å fastslå nøyaktig hvor mange som døde.

 

Samtidig som Obama gjennomførte  dette symboltunge besøket, planlegger USA å bruke tusen milliarder dollar de neste 30 årene på å modernisere sine atomvåpen. Obama-administrasjonen boikottet Oslo-konferansen om humanitære konsekvenser av atomvåpen i 2013 og deltar ikke i FNs arbeidsgruppe mot atomvåpen som pågår i år.

 

Ironisk nok tok Obama med seg atomkofferten som gir ham mulighet til å iverksette angrep med tusen atomvåpen innen 30 minutter. Disse atomvåpnene har til sammen en sprengkraft tilsvarende 22 000 Hiroshima-bomber.

 

Obama skal ha all honnør for å sette atomvåpen på dagsorden gjennom Praha-talen i 2009 og Hiroshima-besøket i år, men symbolske handlinger avskaffer ikke et eneste atomvåpen, sier daglig leder i ICAN Norge, Anne Marte Skaland. USAs atomvåpenpolitikk har vært svært skuffende under Obamas ledelse. I Praha-talen erklærte Obama at USA skulle ta konkrete skritt mot en verden uten atomvåpen. Å satse enorme penger på å modernisere atomvåpen og boikotte initiativet for et folkerettslig forbud mot atomvåpen, er å gjøre det motsatte.

 

2.-13. mai var FNs arbeidsgruppe mot atomvåpen samlet i Genève. Møtet bar preg av stor tilslutning til et forbud mot atomvåpen. Flere forslag om å starte forhandlinger om et atomvåpenforbud ble lagt fram, blant annet et fra de 127 statene bak Det humanitære løftet.

 

Når selv ikke Obama har fått til mer for atomnedrustningen, sier det mye om hvor viktig det er at de atomvåpenfrie statene går foran og forhandler fram et forbud mot atomvåpen. En slik avtale vil være i tråd med internasjonal humanitær rett, menneskerettighetene og internasjonale miljølover, og den vil legge et press på atomvåpenstatene til å ruste ned, sier Skaland.

 

Japans statsminister Shinzo Abe besøkte Hiroshima sammen med president Obama. Heller ikke Japan har støttet initiativet for et forbud mot atomvåpen. The Japan Times har på lederplass uttrykt sin støtte til et forbud mot atomvåpen og kritisert begge statslederne for å ikke støtte et slikt forbud. «Gitt de potensielle farene ved utilsiktet bruk av atomvåpen og kjernefysisk terrorisme, bør alle stater støtter arbeidet med å forby atomvåpen,» står det i lederen.