FNs atomvåpenforbud

NRK avslører: Norge presset av USA

Dagsrevyen avslørte i dag at USA har presset Norge til å la være å støtte Østerrikes løfte om å jobbe for et atomvåpenforbud. "Budskapet som vi får fra våre NATO-allierte, er det samme som regjeringen har gitt, nemlig at å gå inn for et forbud nå, ikke vil være i samsvar med våre NATO-forpliktelser," uttalte statssekretær Bård Glad Pedersen.

Det var på nyåret den amerikanske ambassaden i Oslo fikk et oppdrag fra Washington: Si klart i fra til Norge at norsk støtte til kampanjen for å forby atomvåpen er i strid med Norges NATO-medlemskap.

"Norge har startet et initiativ for å sette fokus på nedrustningsarbeid og tenke nytt rundt atomvåpen, og da er det frekt at amerikanerne nå prøver å legge press på Norge for at vi skal trekke oss tilbake fra det arbeidet som ble startet opp her," svarte generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Liv Tørres.

"Det er svært uheldig at Norge lar seg presse av USA i denne saken. Vi har et internasjonalt momentum for et forbud mot atomvåpen. Det er veldig trist hvis Norge blir en sinke i det arbeidet, fremfor en pådriver." sier daglig leder i ICAN Norge, Anne Marte Skaland.

Både USA og Norge er gjennom Ikkespredningsavtalen juridisk forpliktet til å iverksette effektive tiltak for atomnedrustning. Å støtte Østerrikes løfte og jobbe for et forbud mot atomvåpen vil være fullt i tråd med Ikkespredningsavtalen. Les mer om atomvåpenforbud og Ikkespredningsavtalen i artikkelen "Preventing collapse: the NPT and a ban on nuclear weapons".

Det er krefter som jobber både for og imot et forbud mot atomvåpen innad i atomvåpenstatene. "Organisasjoner og politikere i atomvåpenstatene som vil ha et forbud mot atomvåpen, trenger ikke flere hindringer, de trenger vår støtte", sier Skaland.

Les den britiske organisasjonen Article 36s artikkel Momentum towards a nuclear weapons ban treaty: What does it mean for the UK?

Les International Law and Policy Institute sin artikkel A Ban on Nuclear Weapons – What`s in it for NATO?