FNs atomvåpenforbud

Norge skuffer i atomvåpen-saken

Representanter fra rundt 158 land møttes mandag og tirsdag denne uken i Wien, Østerrike, på den tredje internasjonale konferansen om de humanitære konsekvensene av atomvåpen.

– Mange stater ønsker et internasjonalt forbud mot atomvåpen, men Norge nevnte ikke ordet forbud i sitt innlegg. Vi forventer mer av regjeringen og Børge Brende, sier daglig leder av International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) Norge, Anne Marte Skaland. 

- Dersom vi skal oppnå reell nedrustning trenger vi land som tør å gå foran, og Norge bør være et slikt land.

 

Konferansen i Østerrike er den tredje i en rekke av konferanser som ble startet av Norge i 2013, og er en del av det som blir kalt “det humanitære initiativet”. For den rødgrønne regjeringen var målet med initiativet å oppnå en bindende internasjonal avtale som forbyr atomvåpen. -En verden uten atomvåpen må ha en lov som forby atomvåpen, uttalte daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre i 2012.  Stadig flere stater har deltatt i prosessen, og på konferansen i Wien tok mange stater opp behovet for internasjonale forhandlinger om et forbud.  -Siden Norge var initiativtaker til denne prosessen er det svært synd at vi nå fremstår så svake, sier Skaland.

 

Stortingsflertallet støtter et forbud

Skaland påpeker at flertallet av stortingspartiene har gitt klar beskjed om at de ønsker et forbud mot atomvåpen. Også utenriksminister Børge Brendes parti Høyre er tydelige på at atomvåpen har uakseptable humanitære konsekvenser, og at målet er en verden fri for atomvåpen. I Høyres partiprogram står det at de vil “arbeide for sterkere internasjonalt samarbeid mot spredning av atomvåpen og andre masseødeleggelsesvåpen, og støtte utviklingen av nye humanitærrettslige instrumenter for å styrke eksisterende nedrustningsavtaler.”  -Et internasjonalt forbud er nettopp et slikt instrument, uttaler Skaland.

 

Norge må gå foran

Også våpenpolitisk leder i Norsk Folkehjelp, Grethe Østern, er til stede i Wien. -Vi forventer at Norge fortsetter å ha en lederrolle videre i denne prosessen og er med på å legge politisk grunnlag for et fremtidig forbud mot atomvåpen, sier Østern, som sitter i det internasjonale styret til ICAN. -Da bør Norge også tørre å ta til orde for et forbud i slike internasjonale fora som denne konferansen.

 

Debatt i Stortinget

Tirsdag 9. desember ble spørsmålet tatt opp i Stortinget av APs Anniken Huitfeldt. SVs Bård Vegar Solhjell påpekte at formuleringen i budsjettet fra forrige regjering om å jobbe for å oppnå en verden fri for masseødeleggelsesvåpen basert på forpliktende og verifiserbare avtaler som omfatter alle land, nå er tatt ut. Han påpekte videre at Norge samme dag hadde holdt et innlegg om atomvåpen i Wien uten å nevne et forbud. Utenriksminister Brende uttalte at han støtter den formuleringen som den forrige regjeringa la til grunn. - Dersom Brende mener det han sier, må Norge tørre å ta til orde for et forbud, sier Anne Marte Skaland.

 

Aksjon på sosial media

 ICAN og våre partnerorganisasjoner har startet en kampanje på sosiale media der vi utfordrer Børge Brende til å bruke f-ordet. Følg emneknaggen #TheCourageTo og #goodbyenukes på Twitter, og følg med på vår Facebookside.

 

Intervjuer

For ytterligere kommentarer, kontakt daglig leder i ICAN Norge, Anne Marte Skaland +47 97573517, eller våpenpolitisk leder i Norsk Folkehjelp, Grethe Østern +47 90078208

 

Om ICAN

Den internasjonale kampanjen for å forby atomvåpen (ICAN) er en global koalisjon av organisasjoner som mobiliserer folk til å inspirere, overtale og presse myndighetene til å sette i gang forhandlinger om et internasjonalt atomvåpenforbud. Koalisjonen har 360 medlemsorganisasjoner i 93 land, og ble lansert i 2007. For mer informasjon, se http://tectonicasandbox.com/icannorge