FNs atomvåpenforbud

Norge kan endre stemmen sin i FN

Visste du at Norges regjering på årets generalforsamling i FN ikke ville støtte fire FN-resolusjoner mot atomvåpen? Da det var avstemning om disse FN-resolusjonene i en av generalforsamlingens underkomiteer, stemte Norge nei eller blankt.

Et overveldende flertall av alle verdens land stemte imidlertid ja til disse resolusjonene, som har som formål å skape politisk grunnlag for å starte opp en internasjonal prosess for å forby atomvåpen.

Avstemningen som fant sted i underkomiteen første uken i november var foreløpig. Det endelige vedtaket om disse FN-resolusjonene skal finne sted i et plenumsmøte i FNs generalforsamling 7. desember. Der er det mulig for Norge å endre sin stemmegiving.

Vis at det norske folket vil at regjeringen skal stemme ja ved å dele denne saken.

De fire resolusjonene Børge Brende bør stemme ja til: 

Humanitarian Consequences of Nuclear Weapons

Taking forward multilateral nuclear disarmament negotiations

Humanitarian Pledge for the Prohibition and Elimination of Nuclear Weapons

Ethical Imperatives for a Nuclear-Weapons-Free World