FNs atomvåpenforbud

NATO-landet Nederland vil forby atomvåpen

Det nederlandske parlamentet vedtok torsdag 23. april at regjeringen i landet skal delta i  fremtidige internasjonale forhandlinger om en avtale som forbyr atomvåpen.

- Dette er veldig gode nyheter, og motbeviser tydelig vår egen regjerings argumenter, om at Norge ikke kan gå inn for forbud på grunn av våre forpliktelser gjennom NATO, sier Sigrid Heiberg i ICAN Norge.

- Nederland er også et NATO-land, men viser nå nettopp den viktige viljen til handling som trengs for å få til reell nedrustning av verdens verste masseødeleggelsesvåpen.

Under debatten gjorde Nederlands utenriksminister det veldig klart at han ikke ønsker at landet skal delta i fremtidige forhandlinger om et atomvåpenforbud. Han mener at å starte forhandlinger uten atomvåpenstatene rundt bordet ikke er hensiktsmessig. Et flertall av det nederlanske parlamentet er heldigvis uenige med utenriksministeren, og ber om at regjeringen ikke dømmer en prosess før den i det hele tatt har startet. De krever altså at Nederlands regjering blir med i fremtidige forhandlinger, som mange mener bør starte i løpet av 2015 – året der vi markerer 70 år siden atombombene falt over Hiroshima og Nagasaki.

- Det både den norske og den nederlandske regjeringen må forstå er at det er nettopp å vente på atomvåpenstatene vi ikke lenger må gjøre, sier Heiberg. -Ikkespredningsavtalen (NPT) trådde i kraft for mer enn 40 år siden, og siden det har vi ventet på at atomvåpenstatene skal oppfylle sine forpliktelser om å ruste ned. Når det fremdeles ikke skjer, er det alle lands ansvar å jobbe aktivt for nedrustning, og for oppfylling av NPT. Avtalen slår fast at alle parter plikter å forhandle om “effektive tiltak” for nedrustning, og et atomvåpenforbud vil være nettopp et slikt gjennomførtbart og effektivt tiltak. Om ikke alle land blir med på forhandlingene fra starten, kan de komme med i prosessen på et senere tidspunkt. Det viktige er at det er noen land som våger å gå foran slik at forhandlingene faktisk kan starte, sier Heiberg. - Det trengs handling nå, vi har ingen tid å miste.

Det er nå 70 land som har sluttet seg til Østerrikes løfte om å jobbe for å stigmatisere, forby og avskaffe atomvåpen. Nå har også NATO-landet Nederland vist tydelig at de er klare for å starte forhandlinger om forbud. Når skal Norge komme på banen?

- Det er interessant å merke seg at vi også i Norge har et flertall blant de folkevalgte for atomvåpenforbud, men så langt har regjeringen ikke fulgt opp Stortingets vilje, sier Heiberg.

- Vi håper at når representantforslaget om atomvåpenforbud blir behandlet senere i vår, at vi får et klart og tydelig vedtak slik de har fått i Nederland. Atomvåpen skal og må forbys, og Norge bør være på riktig side når historien skal skrives.