FNs atomvåpenforbud

NATO-land kan gå i bresjen for et forbud mot atomvåpen

Konklusjonen var klar etter Norsk Folkehjelps debatt under Arendalsuka i år: Det finnes ingen juridiske hindringer for at NATO-land kan gå i bresjen for, eller støtte, et forbud mot atomvåpen.

I panelet for debatten med tittel ”Kan NATO-land gå i bresjen for et forbud mot atomvåpen?”, satt Sveinung Rotevatn, stortingsrepresentant for Venstre, Magnus Løvold fra ICAN, Gro Nystuen, jurist i ILPI og Øyvind Halleraker, stortingsrepresentant for Høyre. Grethe Østern, våpenpolitisk rådgiver i Norsk Folkehjelp, ledet debatten.

”Hvis det er en uenighet så er det graden av utålmodighet”, oppsummerte Magnus Løvold fra ICAN. ”Det handler om virkelighetsforståelse. Jeg tror ikke status quo er mulig. Det går enten mot null eller mot et nytt rustningskappløp. Det er viktig at vi nå starter arbeidet med å implementere artikkel seks i Ikkespredningsavtalen (NPT) og setter i gang forhandlinger om et forbud mot atomvåpen.”

Les mer om et forbud mot atomvåpen her.

Stortingsrepresentant for Høyre, Øyvind Halleraker, viste et tydelig engasjement for arbeidet for atomvåpennedrustning. ”Atomvåpen var en av tingene som gjorde meg politisk engasjert. Dette er et arbeid som krever arbeid over lang tid. Det er viktig med internasjonalt samarbeid slik at vi kan nå det endelige målet. Høyre bør støtte det humanitære initiativet og eksisterende nedrustningsavtaler,” fastslo Halleraker.

Gro Nystuen er jurist ved International Law and Policy Institute (ILPI) og har jobbet mye med våpenspørsmål i folkeretten. Nystuen stilte spørsmålene ”Kan Norge som NATO-medlem slutte seg til et forbud mot atomvåpen? Hvilke rettslige rammer er det for Norges folkerettslige handleevne?” Videre pekte hun blant annet på at NATOs strategiske konsept, hvor det står at NATO vil forbli en kjernevåpenallianse så lenge det finnes kjernevåpen, ikke er rettslig bindende.

Les mer om NATO og atomvåpen i et rettslig perspektiv i ILPI-rapporten "A Ban on Nuclear Weapons: What's in it for NATO?", eller i den fortkortede utgaven her.

Stortingsrepresentant for Venstre, Sveinung Rotevatn, oppfordret oss til å ta mytene om atomvåpen ved rota. ”Atomvåpen bidrar ikke til stabilitet. Det mest realistiske som kan skje er ikke at stater bruker dem, men at grupper får tak i dem. Hva om Irak hadde atomvåpen med det som nå skjer med ISIL sin frammasj? Får ISIL tak i atomvåpen, kan vi bare tenke oss konsekvensene. Pakistan er et annet eksempel som har atomvåpen. Det er èn måte å hindre at noe slikt skal skje, og det er ingen atomvåpen,” påpekte Rotevatn. Videre slo han fast at Norge kan og bør spille en nøkkelrolle i arbeidet for et forbud mot atomvåpen.