ICAN Norge

Høyre har vedtatt ny atomvåpenpolitikk

ICAN Norge gratulerer Høyre med nytt og viktig vedtak om atomvåpen. Følgende tekst ble fremmet av Peter Gitmark og Henrik Asheim, og enstemmig vedtatt på Landsmøtet denne helgen:

"Høyre vil arbeide for sterkere internasjonalt samarbeid mot spredning av atomvåpen og andre masseødeleggelsesvåpen, og støtte utviklingen av nye humanitærrettslige instrumenter for å styrke eksisterende nedrustningsavtaler. Bruk av atomvåpen har uakseptable humanitære konsekvenser. Målet må derfor være en verden fri for atomvåpen." Hentet fra Høyres nettside på s. 55 her.

Gjennom dette vedtaket viser Høyre seg som et tydelig folkerettsparti. Å fokusere på de humanitære konsekvensene av atomvåpen er helt i tråd med nye internasjonale strømninger vi har sett det siste året. Jo flere som løfter fram de humanitære konsekvensene av atomvåpen, jo tydeligere vil det bli at disse våpnene aldri mer må bli brukt.

Les mer om humanitære konsekvenser av atomvåpen i ICANs rapport Unspeakable suffering: the humanitarian impact of nuclear weapons.