FNs atomvåpenforbud

Grunn 5: Flertallet sier ja til atomvåpenforbud

I sin aller første resolusjon av 1946 ba FNs generalforsamling om fullstendig avskaffelse av atomvåpen. Siden den gang har både FN og verdens befolkning flere ganger gitt tydelig uttrykk for ønsket om en verden uten atomvåpen.

Bildet er fra demonstrasjoner i London mot Storbritannias atomvåpenprogram.

Fra andre verdenskrig og frem til i dag har rundt 2000 prøvesprengninger av atomvåpen funnet sted. Verden har også flere ganger vært farlig nær bruken av atomvåpen, enten grunnet uhell eller farlige sikkerhetssituasjoner. Verdens befolkning har gang på gang vist sin motstand. Den 12. juni 1982 var én million mennesker samlet i New Yorks Central Park til støtte for det andre møte i FNs spesialsesjon om nedrustning. Dette er den største antikrigsdemonstrasjonen noensinne, men det er langt i fra den eneste. I nyere tid har flere titusener samlet seg i Englands gater for å demonstrere mot Storbritannias atomvåpenarsenal. Over hele verden har små og store grupper vist sin motstand. ICAN representerer en stor del av denne internasjonale grasrotbevegelsen mot atomvåpen, med sine 400 partnerorganisasjoner i 99 land.

Flertall i verden for et forbud mot atomvåpen
I undersøkelser gjennomført i 26 land, støtter i snitt hele 78 prosent av befolkningen et internasjonalt forbud som forbyr atomvåpen. Dette inkluderer et flertall av befolkningen i alle atomvåpenstatene, utenom Pakistan. I USA sier 77 prosent av befolkningen at de ønsker et forbud. I Russland er antallet 69 prosent. I land som Argentina, Canada og Kenya ønsker mer enn 90 prosent av befolkningen et internasjonalt forbud. Det disse tallene viser oss, er at et klart flertall av verdens befolkning i alle verdensdeler ønsker et forbud mot atomvåpen.

Også i Norge har befolkningen gitt sitt tydelige ja. I en spørreundersøkelse av Respons Analyse på vegne av Norsk Folkehjelp, viser tallene at et klart flertall av Norges befolkning ønsker et forbud mot atomvåpen. Hele 83 prosent av 1024 spurte mener Norge bør stemme ja til at FN skal starte forhandlinger. 88 prosent mener det er riktig selv om vi blir det første Nato-landet til å stemme ja. Nå er faktisk ikke Norge det første Nato-landet ute. Også et klart flertall i den nederlandske befolkningen og et flertall i parlamentet gjorde at Nederland var det eneste Nato-landet som stemte avholdende til resolusjonen i høst, og vil delta på forhandlingene som starter 27. mars. Dette er en viktig seier, og viser at sivilsamfunnet og befolkningens stemme blir hørt.

Også verdens stater ønsker et forbud
Det er ikke bare verdens befolkning som ønsker en verden fri for atomvåpen. Også et flertall av verdens stater har gitt sterkt uttrykk for dette ønske. Den 27.oktober i høst, stemte et klart flertall i FN for en resolusjon som vil starte forhandlinger for et forbud mot atomvåpen i 2017. Dette var en historisk avgjørelse som 123 stater stemte for, 35 imot og 13 frastod fra å stemme. Blant det lille mindretallet på 35 stater som stemte imot, finner vi Norge. Blant de 113 statene som stemte ja stiller Latin-Amerika, Asia og Afrika sterkt. Forhandlingene om et forbud mot atomvåpen starter i FN 27. mars.