FNs atomvåpenforbud

Grunn 4: Uhell kan skje

Heldigvis har det ikke skjedd ulykker hvor atomvåpen har detonert i løpet av de 71 årene disse våpnene har eksistert. Dessverre har vi ingen garanti for at dette ikke kan skje.

Bildet er fra filmen "The man who saved the world" om Stanislav Petrov av Peter Anthony.

Så lenge atomvåpen finnes, vil det alltid være en fare for ulykker. Teknologien kan svikte og mennesker kan gjøre feil. Og selv om atomvåpen hittil aldri har gått av ved et uhell, har det skjedd mange alvorlige ulykker i forbindelse med produksjon, vedlikehold, lagring og transport av atomvåpen.

Gravejournalist Eric Schlosser forteller i boken "Command and Control: Nuclear Weapons, the Damascus Accident, and the Illusion of Safety" om en av disse ulykkene. I Damaskus i staten Arkansas 18. september 1980 skjedde det en ulykke som kunne ført til detonasjonen av et atomvåpen. Det var ikke et hvilket som helst atomvåpen, men det største som noen sinne har blitt festet til et amerikansk missil. Sprengkraften var tre ganger sterkere enn samtlige bomber brukt gjennom hele andre verdenskrig inkludert atombombene som ble sluppet over Hiroshima og Nagasaki. Ulykken i Damaskus startet da en arbeider mistet en pipenøkkel i siloen der dette atomvåpenet var lagret. Pipenøkkelen falt 20 meter før den traff missilet og forårsaket en drivstofflekkasje. Takket være heltedåd fra militærpersonellet som jobbet der, ble ulykkens verste utfall avverget, men mange ble skadet og en døde.

Filmen "The man who saved the world" forteller historien om tidligere oberstløytnant Stanislav Petrov. Da han var på jobb i det sovjetiske forsvaret 26. september 1983, kom det inn en melding om at amerikanske atommissiler var på vei mot Sovjetunionen. I følge prosedyrene skulle Petrov i denne situasjonen rapportere oppover om hendelsen, men hadde han gjort det kunne konsekvensen blitt et motangrep fra Sovjetunionen tilbake på USA. Han valgte å la være å rapportere om mistanken, og hindret på den måten en situasjon som kunne resultert i full atomkrig mellom de to supermaktene.

Å fortsette å håpe på at vi vil ha så mye flaks at det ikke skjer en virkelig alvorlig ulykke med atomvåpen, er gamling på høyt nivå. ICAN mener risikoen er alt for stor, og at atomvåpen derfor må forbys og avskaffes så fort som mulig. Les mer om forhandlingene om et forbud mot atomvåpen som starter i FN i New York 27. mars her.