FNs atomvåpenforbud

Demonstrasjon i Genève

2. til 13. mai har verdens stater diskutert atomvåpen i en arbeidsgruppe (Open Ended Working Group) nedsatt av FNs generalforsamling. Arbeidsgruppen er åpen for alle stater og sivilsamfunnet, men samtlige atomvåpenstater valgte å avstå fra møtene. Norge deltok til tross for at regjeringen ikke stemte for å opprette gruppen gjennom en FN-resolusjon i høst.

FN-arbeidsgruppen vil møtes igjen i august for å ferdigstille en rapport som skal oversendes FNs generalforsamling, men det er allerede klart at et flertall ønsker å starte opp forhandlinger om et forbud mot atomvåpen. 127 stater er nå med på det humanitære løftet for å forby og avskaffe atomvåpen. Disse statene fremmet et forslag om å starte forhandlinger om et forbud mot atomvåpen snarest.

I følge atomforliket forhandlet fram av Børge Brende og Jonas Gahr Støre, skal regjeringen jobber for å opprette et«rettslig bindende rammeverk for å sikre målet om en verden fri for atomvåpen». I tillegg har stortingsflertallet vedtatt en merknad om at Norge skal arbeide for et «langsiktig mål om et internasjonalt forbud mot kjernevåpen.» Til toss for dette er ikke Norge en del av flertallet som nå vil starte forhandlinger om et atomvåpenforbud.

– Flertallet på Stortinget har vedtatt støtte til et forbud mot atomvåpen og flertallet av verdens stater vil starte opp forhandlinger om et slikt forbud. Da burde man kunne forvente at Norge sto sammen med statene som gjør seg klare til å starte forbudsforhandlinger. Norge er kjent som en humanitær stormakt og det er derfor ekstra skuffende at Norge ikke går i bresjen for et forbud mot atomvåpen, sier daglig leder av ICAN Norge, Anne Marte Skaland.

12. mai arrangerte ICAN, Den internasjonale kampanjen for et forbud mot atomvåpen, demonstrasjoner utenfor delegasjonene til et noen av statene som ikke ønsker å starte forhandlinger om et forbud mot atomvåpen omgående. Delegasjonene som ble besøkt var Canadas, Japans, Australias og Norges. Med på demonstrasjonen var overlevende etter Nagasaki-bomben, Toshiki Fujimori, som tidligere har møtt norske stortingspolitikere og bedt dem jobbe for et forbud. – Det eneste som kan beskytte oss mot at atomvåpen blir brukt igjen, er et atomvåpenforbud som fører til avskaffelse, sa Fujimori.