FNs atomvåpenforbud

Appell fra Religioner for Fred til Regjering og Storting

Skrevet av Tuva Widskjold

Befri verden fra atomvåpen. Respekter internasjonal rett.

FNs traktat for forbud mot kjernevåpen trer i kraft den 22.januar.  Religioner for Fred (RfP International, rfp.org), verdens mest representative flerreligiøse koalisjon hilser traktaten velkommen.

Etter at 122 land i FNs Generalforsamling stemte for forbud mot atomvåpen, har 86 stater signert og 51 stater ratifisert traktaten.  Undertegnede er representanter for Religioner for fred i Norge. Vi beklager dypt at Norge ikke har sluttet seg til traktaten. Et universelt forbud mot atomvåpen er nå uansett internasjonal lov og rett. Det gjelder også for Norge.

Trusselen om en katastrofal masseutryddelse ved bruk av kjernevåpen var en av de viktigste grunnene til at mer enn 400 religiøse ledere kom sammen i Kyoto i Japan i 1970 til den første verdenskonferansen for Religioner for fred. Lederne samlet seg om følgende uttalelse: «Kjernevåpnene truer menneskehetens eksistens på denne jorden med utslettelse.  Det er vår dype overbevisning at verdens religioner har en viktig rolle i å motvirke og utrydde denne trusselen». I 50 år har organisasjonen derfor arbeidet aktivt for å forby dette mest uhyrlige av alle våpen. Om atomvåpen blir brukt vil de drepe blindt, ta utallige uskyldige menneskeliv, føre til ubeskrivelige lidelser og sykdommer for mennesker, og ødelegge natur og klima, med konsekvenser i mange generasjoner.

Som norske medarbeidere og representanter for Religioner for Fred er vi dypt overbevist om at eksistens og bruk av kjernevåpen er i grunnleggende konflikt med våre religiøse verdier og etiske prinsipper. Vi kan i menneskehetens navn ikke akseptere bruk av kjernevåpen. Så lenge atomvåpen finnes, er det fare for at de blir brukt.

Derfor mener vi det er uholdbart at Norge opprettholder tilslutning til bruk av våpen som totalt strider mot menneskeverdet. Vi skylder våre barn og kommende generasjoner å befri dem fra denne trusselen.

Vi ser ingen avgjørende folkerettslig eller moralsk motsetning mellom Norges NATO-medlemskap og ratifisering av kjernevåpenforbudet. Vi mener Norge og NATO vil tåle de politiske påkjenningene som måtte følge av en selvstendig beslutning om tilslutning til kjernevåpenforbudet.

Årlige kostnader til verdens kjernevåpen er anslått til minst tusen milliarder kroner.  Mer av våre ressurser må brukes til menneskelig utvikling og bevaring av skaperverket, og ikke til investeringer i våpen som kan utrydde menneskeheten.

Vi ber derfor Stortinget tiltre FNs traktat for forbud mot kjernevåpen. Vi forutsetter at Storting og Regjering respekterer at kjernevåpen nå er forbudt, og tar de nødvendige skritt for at vi som nasjon opptrer i overenstemmelse med internasjonal lov og rett.

 

- Gunnar Stålsett, biskop emeritus, Honorary President Religions for Peace International
- Olav Fykse Tveit, Preses og biskop for Nidaros domprosti, rådsmedlem Religions for Peace International
- Atle Sommerfeldt, biskop i Borg, medlem Det Europeiske Religionslederrådet
- Bernt Eidsvig, biskop i Oslo Katolske bispedømme, tidligere medlem av eksekutivkomiteen i Det Europeiske Religionslederrådet
- Helga Haugland Byfuglien, biskop emeritus, tidligere rådsmedlem Det Europeiske Religionslederrådet
- Senaid Kobilica, Sjefsimam, rådgiver for Det Europeiske Religionslederrådet
- Shoaib Sultan, tidligere Informasjonsansvarlig for Det Europeiske Religionslederrådet
- Vebjørn L. Horsfjord, tidligere generalsekretær i Det Europeiske Religionslederrådet
- Ingrid Rosendorf Joys, tidligere kommunikasjonssjef i Det Europeiske Religionslederrådet
- Stein Villumstad, tidligere visegeneralsekretær i Religions for Peace International og generalsekretær i Det Europeiske Religionslederrådet