FNs atomvåpenforbud

Andre forhandlingsrunde om et forbud mot atomvåpen

To tredjedeler av verdens stater er nå samlet i FN i New York med mål om å ferdigstille et forbud mot atomvåpen. Andre, og sannsynligvis siste, forhandlingsrunde begynte 15. juni og vil vare til 7. juli. Du kan følge med på utviklingen gjennom å abonnere på Reaching Critical Wills Nuclear Ban Daily eller ved å følge ICANs liveblogg nuclearban.org. Deler av forhandlingene streames på FNs nett-TV.

Hva bør inn i forbudsavtalen?

Det er ikke bare statene som har meninger om hvordan atomvåpenforbudet bør se ut. Tilstede på forhandlingene er også en rekke forskere fra universiteter som Harvard, Princeton og Pace, Den Internasjonale Røde Kors-komiteen og sivilsamfunnsorganisasjoner fra hele verden. ICAN koordinerer sivilsamfunnets innsats under forhandlingene og har valgt ut noen hovedprioriteringer som sivilsamfunnsrepresentantene kommer til å jobbe hardt for å få inn i avtalen. I skrivende stund forhandler statene med utgangspunkt i andreutkastet til avtaleteksten.

Hør ICANs leder Beatrice Fihns oppsummering av hva som bør forbedres i andreutkastet.

Artikkel 1, Generelle forpliktelser, inneholder en liste over det som skal forbys. I andreutkastet står det at det er forbudt å utvikle, produsere, å eie, oppbevare, overføre, ta imot, å teste og å bruke atomvåpen. Videre står det at det er forbudt å assistere andre, eller søke om assistanse, til noen av aktivitetene som er forbudt under avtalen. ICAN jobber for å også inkludere forbud mot militær planlegging og forberedelser for å bruke atomvåpen i avtalen slik også forbudet mot kjemiske våpen gjør. I dag er det en rekke stater som ikke eier atomvåpen, men som likevel gir betydelige militære bidrag til potensiell bruk av atomvåpen. Et forbud mot militær planlegging vil ikke hindre parter til avtalen i å være medlem av en militærallianse sammen med atomvåpenstater. I denne videoen forklarer Susi Snyder, fra den nederlandske fredsorganisasjonen Pax, hvorfor det er viktig å inkludere militær planlegging og forberedelser for å bruke atomvåpen i forbudet. Les også mer i artikkelen Ban military preparations to use nuclear weapons fra Pax.

Videre mener ICAN at denne artikkelen burde inneholde forbud mot transitt av atomvåpen og forbud mot investeringer i atomvåpenproduksjon. I arbeidsnotatet A prohibition on financing in the nuclear weapons ban treaty argumenterer fagpersoner fra International Human Rights Clinic ved Human Rights Program at Harward Law School for hvorfor det er viktig at avtalen inkluderer et forbud mot finansiering.

Artikkel 7, Assistanse for ofre og tiltak for miljøet, er også et punkt som trenger forbedringer. ICAN mener at denne artikkelen må presisere at alle stater har et ansvar for å bidra gjennom et internasjonalt rammeverk for bistand. Les mer om tenkningen rundt assistanse for ofre og miljøtiltak i arbeidsnotatet Victim Rights and Victim Assistance in a Treaty Prohibiting Nuclear Weapons: A Humanitarian Imperative fra Mines Action Canada.

Under artikkel 9, møter for statspartene, står det at statene skal møtes etter seks år til en tilsynskonferanse for å evaluere framgangen til avtalen. ICAN mener at slike tilsynskonferanser bør arrangeres årlig for å opprettholde momentumet rundt atomvåpenforbudet.

Les mer utfyllende om hva ICAN mener bør inn i avtalen på nuclearban.org.