ICAN Norge består av disse 53 organisasjonene, som støtter målet om et forbud mot atomvåpen og om at Norge skal ratifisere FNs atomvåpenforbud.