ICAN Norge består av disse 57 organisasjonene, som støtter målet om et forbud mot atomvåpen og om at Norge skal ratifisere FNs atomvåpenforbud.