Fredsorganisasjoner

Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet