FNs atomvåpenforbud

155 land støtter det humanitære initiativet

Under årets førstekomité ble det humanitære initiativet om atomvåpen nok en gang løftet frem. New Zealand presenterte mandag 20. oktober en Joint Statement om de humanitære konsekvensene av atomvåpen, på vegne av hele 155 land. Disse landene tar klart avstand av enhver bruk av atomvåpen og ønsker å fokusere på de humanitære konsekvensene disse våpnene har.

“It is in the interest of the very survival of humanity that nuclear weapons are never used again, under any circumstances”, sa ambassadør Dell Higgie fra New Zealand, på vegne av de 155. Videre slår uttalelsen fast at den eneste måten å garantere at atomvåpen aldri vil bli brukt igjen er gjennom deres totale eliminering.

 

Atomvåpen igjen på dagsorden

Nedrustningsspørsmål og atomvåpen har vært på FNs dagsorden helt siden Generalforsamlingen sitt første møte i 1945. En viktig del av deres arbeid er å overvåke alle spørsmål om internasjonal sikkerhet og nedrusting, og dette arbeidet er etablert i en av generalforsamlingens seks hovedkomiteer, nemlig førstekomité.

Da en lignende uttalelse i 2012 første gang ble presentert i førstekomité, den gangen av Sveits, var den støttet av 35 land. Året etter var tallet oppe i 135, og nå er det altså enda flere som stiller seg bak uttalelsen.  Dette er et tegn på at det dominerende synet på atomvåpen som et strategisk verdifullt våpen stadig mister støtte. Istedenfor innser flere av verdens stater behovet for en intensivering av arbeidet for å avverge en humanitær katastrofe.

Nytt i år er også at Sverige har sluttet seg til det humanitære initiativet. Dette kommer etter at den nye rød-grønne regjeringen bestående av sosialdemokratene og de grønne har tatt over. Alle de nordiske landene er nå tilsluttet det humanitære initiativet.

For mer informasjon, les nyhetssak på ICANs internasjonale nettsider eller Ray Acheson (Reaching Critical Will) sin oppsummering av situasjonen.