FNs atomvåpenforbud

132 på forhandlinger om atomvåpenforbud

Første runde av forhandlingene om et forbud mot atomvåpen går mot slutten. 27-31 mars har 130 stater vært samlet i FN i New York for å utveksle meninger om hva atomvåpenforbudet skal inneholde. Grunnlaget for at statene nå har startet dette arbeidet, er en anerkjennelse av de uakseptable humanitære konsekvensene av atomvåpen.

 

Diskusjonene om hva forbudsavtalen skal inneholde har vært konstruktive og effektive gjennom hele uka. Det er tydelig at statene som er tilstede er enige om at atomvåpen må forbys og at avtalen bør komme på plass snarlig. Nå skal presidenten for forhandlingene Elayne White begynne arbeidet med et førsteutkast til avtalen. Den 15. juni til 7. juli samles statene igjen for å forhandle videre med utgangspunkt i førsteutkastet.

Dessverre har Norge valgt å boikotte forhandlingene som har foregått i FN denne uken. Argumentene til utenriksminister Børge Brende dreier seg om at NATO-medlemskapet hindrer Norge i å delta og at vi må vente på at atomvåpenstatene skal ta ledelsen. NATO-landet Nederland deltar imidlertid i forhandlingene og ser ikke allianseforpliktelsen som en hindring. Andre stater som Norge tidligere har jobbet tett med når det kommer til humanitær nedrustning, som Sveits, Irland og New Zealand, deltar også.

Hiroshima-overlevende Setsuko Thurlow som talte på forhandlingsmøtet 28. mars, har uttrykt stor skuffelse over at Norge ikke var tilstede. – Jeg er svært skuffet. Jeg har besøkt Norge. Jeg ble skuffet da jeg hørte at Norge ikke ville delta. Det er en skam, for da dette initiativet startet, ble det første møtet holdt nettopp i Oslo. Jeg er sønderknust, sa hun til Nettavisen.