FNs atomvåpenforbud

100 sekunder på midnatt!

Bulletin of the Atomic Scientist stilte torsdag 23. januar kl. 16:00 Dommedagsklokken til 100 sekunder på midnatt. Dommedagsklokken signaliserer hvor nær vi er ved å ødelegge vårt eget eksistensgrunnlag gjennom teknologier vi selv har utviklet. Klokken har aldri vært så nærme midnatt.

Skrevet av Tuva Widskjold

Da Dommedagsklokken ble opprettet i 1947, var det trusselen for atomvåpen som stod i sentrum. Siden 2007 er også klimaendringer tatt med i vurderingen. 

Les våre kommentarer til Dommedagsklokken 2020:

- Aldri før har menneskeheten utsatt seg selv for så stor risiko. Nå er det nødvendig å ta grep. Norge kan gjøre en forskjell ved å løfte atomvåpendebatten innad i NATO, og initiere dialog med atomvåpenstatene for gjensidig avspenning og nedrustning, sier Anja Lillegraven, daglig leder i Norske leger mot atomvåpen
 
- At dommedagsklokka stilles enda nærmere midnatt, er et uttrykk for en ekstremt farlig situasjon. Dette bør være en vekker for norske politikere om å ta både klimakrisen og atomvåpentrusselen på alvor, sier Akari Izumi Kvamme, daglig leder i Nei til Atomvåpen.

- Dommedagsklokken speiler den spente verdenssituasjonen ved inngangen til det nye tiåret. Det er på tide at Norge sier tydelig ifra at å bruke og true med bruk av masseødeleggelsesvåpen er uakseptabelt og må forbys, sier Tuva Widskjold, koordinator for ICAN Norge.  
 
Norge har ikke signert eller ratifisert FNs atomvåpenforbud, og var heller ikke med å vedta forbudet i 2017. Nå har 80 stater signert og 34 stater ratifisert forbudet. Når 50 stater har ratifisert, vil forbudet tre i kraft. 

- Så lenge atomvåpen finnes er det fare for at det blir brukt. Det kan skje ved et uhell, villet bruk eller som resultat av terror. Den eneste måten vi kan sikre oss mot at atomvåpen noen gang brukes er ved å forby og eliminere dette masseødeleggelsesvåpenet, sier Tuva Widskjold, koordinator for ICAN i Norge.