ICAN Cities Appeal

Oslo er del av ICAN Cities Appeal

Med et bredt politisk flertall vedtok bystyret i Oslo 15. mai at hovedstaden er del av ICAN Cities Appeal. På lik linje med byer verden over oppfordrer Oslo statsledere til å stille seg bak FNs atomvåpenforbud. Bystyrets støtte ble i går markert i ordfører Marianne Borgens kontorlokaler i rådhuset der flere av ICANs partnerorganisasjoner var til stede.

Ordfører ønsket velkommen

I sin velkomsttale uttrykket ordføreren sin stolthet over bystyrets avgjørelse om å stille seg bak ICAN Cities Appeal fordi det er viktig at også byer tar et ansvar i kampen for å sikre en trygg fremtid. Videre påpekte hun at man aldri skal undervurdere grasrotas evne til å påvirke styresmaktene i atomvåpensaken. Borgen avsluttet med en beskjed til statsminister Erna Solberg: Oslo vil ikke gi seg før Norge signerer FNs atomvåpenforbud!

Musikalsk innslag

Ordførerens tale ble etterfulgt av et musikalsk innslag av artisten Jonas Alaska. Med låten «I can’t see the smoke from here» setter Alaska ord på maktesløsheten man kan kjenne på som enkeltmenneske i en verden med store utfordringer. Avslutningsvis roste han derfor Oslo kommune, ICAN og våre partnerorganisasjoner for vår villighet til å ta tak i en av disse utfordringene.

Røde Kors støtter forbudet

I sitt innlegg uttalte Robert Mood, generalsekretær i Norges Røde Kors, at atomvåpen, natur og klima utgjør de tre eksistensielle krisene menneskeheten står overfor i dag. Fordi alle disse er menneskeskapt kan vi sette inn tiltak for å forhindre katastrofe, men kun når det gjelder atomvåpen kan vi unngå en forverring før vi oppnår bedring; et forbud mot atomvåpen vil forhindre atomkrig. Han understreket at atomvåpen ikke kan reduseres til politikk. Derimot handler atomvåpen om mennesker og menneskelighet. Grunnet skadene atomkrig vil påføre klima, natur og mennesker mener Mood at det haster å delegitimere atomvåpen ved å signere FNs atomvåpenforbud: vi er moralsk og folkerettslig forpliktet til å ta dette ansvaret.

Ungdomspolitikere gratulerte

Mina Jørgensen Bergem fra Sosialistisk Ungdom, Helena Bugge fra Grønn Ungdom og Mansoor Hussain fra Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon holdt alle innlegg der de gratulerte Oslo kommune. Hussain følte seg stolt over at han var fra en by som går foran i en usikker fremtid. Bergem understreket hvordan et forbud mot atomvåpen vil bidra til en tryggere verden og takket bystyret for å ha signalisert dette til regjeringen. Bugge understreket på sin side viktigheten av atomvåpendebatten og alvoret i situasjonen: «atomvåpen er ikke gårsdagens trussel».

Overrekkelse av diplom 

Onsdagens markering ble avsluttet med at ICANs koordinator, Tuva Krogh Widskjold, gratulerte og overrakte et diplom til Oslo kommune som bevis på at byen, som en av verdens første hovedsteder, har stilt seg bak ICAN Cities Appeal.

 

Foto: Anja Lillegraven