ICAN Cities Appeal

ICAN inviterer norske byer og lokalsamfunn til å markere sin støtte til FNs atomvåpenforbud. Dette er en god mulighet for byen din til å bidra i kampen mot atomvåpen!

FN-traktaten som forbyr atomvåpen ble vedtatt av et stort flertall av FNs medlemsland i juli 2017. Nobelkomiteen har anerkjent atomvåpenforbudet som «et viktig, kanskje avgjørende, skritt på veien mot en atomvåpenfri verden».

Norge har så langt valgt å gå imot FN-flertallet og stå utenfor denne viktige, globale avtalen. Gjennom ICAN Cities Appeal kan norske byer bidra til å øke presset på nasjonale myndigheter til å bli del av forbudstraktaten.

Byer som Washington DC, Los Angeles, Sydney, Berlin, Manchester, Hiroshima og Nagasaki er allerede del av appellen. Flere norske byer har blitt med (se oversikt under) – og vi håper mange flere følger etter!

Byer er hovedmål for bruk av atomvåpen, og lokale myndigheter har derfor et spesielt ansvar for å markere motstand mot atomvåpens betydning i militærstrategi og sikkerhetspolitikk. Washington DC vektla dette da de i begynnelsen av mars ble den første hovedstaden i verden som ble del av ICAN Cities Appeal. Et enstemmig bystyre vedtok en resolusjon hvor de ber amerikanske myndigheter om å bli del av FNs atomvåpenforbud. Når hovedstaden i verdens største atommakt enstemmig vedtar å støtte atomvåpenforbudet, bør det være lett for norske byer å gjøre det samme.

Alle byer som blir del av ICAN Cities Appeal får et spesialdesignet diplom, som en bekreftelse på at de deltar i den globale appellen om å støtte FN-traktaten som forbyr atomvåpen.

Hvilke norske byer er med?

Så langt er ICAN Cities Appeal vedtatt i følgende byer / kommuner:

– Aurskog-Høland
– Bamble
– Bergen
– Bodø
– Hammerfest
– Horten
– Karlsøy
– Kristiansand
– Kristiansund
– Larvik
– Levanger
– Mo i Rana
– Nesodden
– Oslo
– Sunndal
– Tromsø
– Trondheim
– Voss
– Ålesund

I tillegg er det forslag til behandling i flere andre byer.

Appellteksten

«Byen vår er dypt bekymret for den alvorlige trusselen som atomvåpen utgjør mot lokalsamfunn verden over. Vi mener at innbyggerne våre har rett til å leve i en verden fri for atomvåpen. Enhver bruk av atomvåpen, enten bevisst eller på grunn av feil eller uhell, vil ha katastrofale, om- fattende og langvarige konsekvenser for mennesker, samfunn og miljø. Derfor støtter vi FN-traktaten som forbyr atomvåpen, og oppfordrer den norske regjeringen til å bli del av avtalen.»

Hva kan du gjøre?

Gjennom ICAN Cities Appeal kan du bidra i kampen mot atomvåpen på lokalt nivå. Mer informasjon om hva du kan gjøre og hvordan din organisasjon eller du som innbygger kan bidra, står nedenfor.

Ressurser

Informasjonsskriv med appellteksten

Nærmere informasjon om hva du kan gjøre

Nettside for den internasjonale kampanjen

+ Bakgrunnsinformasjon om atomvåpenforbudet

Brosjyre om ICAN og atomvåpenforbudet: PDF versjon
Hvorfor bør Norge bli del av FNs atomvåpenforbud? Argumentasjonsnotat
+ Bilder og sosiale medier

Facebook forsidebilde: Trondheim eksempel
Gratulerer med vedtak: Trondheim eksempel
ICANs bildearkiv: Flickr
Hashtag: #icansave
Vi bistår gjerne med å lage delebilder for din by. Skriv til oss: [email protected].Back to Top ↑
 • Motta ICANs nyhetsbrev

  ICAN sender ut regelemessige oppdateringer om vårt arbeid for en internasjonal avtale som forbyr atomvåpen. Skriv inn ditt navn og e-postadresse for å motta ICANs nyhetsbrev.

Fakta

  • “Jeg hilser ICAN for å arbeide med slikt engasjement og kreativitet for en atomvåpenfri verden.”

   Ban Ki-moon FNs generalsekretær

  • “Vi kan gjøre det sammen. Med din hjelp vil vår stemme bli sterkere. Imagine peace.”

   Yoko Ono Artist

  • “Stater sier at et forbud mot atomvåpen er usannsynlig. Ikke tro på dem. De sa det samme om et forbud mot landminer.”

   Jody Williams Nobelprisvinner

  • “Nobelprisvinner: “Med din støtte kan vi ta ICAN til målet – hele veien til null atomvåpen.”

   Desmond Tutu Nobelprisvinner

  • “Fordi jeg ikke kan tolerere disse grusomme våpnene, støtter jeg ICAN helhjertet.”

   Herbie Hancock Jazzmusiker

  • “Jeg er stolt av å støtte den internasjonale kampanjen for et forbud mot atomvåpen.”

   Hans Blix Våpeninspektør

  • “Jeg kan forestille meg en verden uten atomvåpen, og jeg støtter ICAN.”

   Dalai Lama Nobelprisvinner


  Bookmark and Share