Arbeiderpartiet beveger seg sakte framover

FNs atomvåpenforbud var en sentral sak på Arbeiderpartiets landsmøte i begynnelsen av april. Mens partiledelsen mener at Norge ikke kan bli del av FNs atomvåpenforbud, hadde 10 av 15 fylkeslag fattet vedtak om at Norge må signere og ratifisere forbudstraktaten. I tillegg hadde en rekke store byer, inkludert Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø, markert støtte til atomvåpenforbudet gjennom å bli del av ICAN Cities Appeal.

Presset mot partiledelsen var stort, og saken fikk svært mye oppmerksomhet i forkant av landsmøtet – men resultatet ble dessverre at forslaget om at Norge må signere atomvåpenforbudet ble stemt ned.

Kompromiss om forbudet

Forslaget som ble vedtatt var imidlertid langt bedre enn det som opprinnelig ble foreslått. Uttalelsen sier blant annet at FNs atomvåpenforbud «er et godt initiativ og bidrar til å øke stigma rundt atomvåpen». Men den sier også at «I dagens sikkerhetspolitiske situasjon er det politisk umulig for NATO-land som Norge å undertegne uten å redusere vår mulighet for innflytelse og beskyttelse.» Det gjenstår altså mye – men landsmøtevedtaket er et skritt i riktig retning.

Takk til AUF og grasrota i partiet som har jobbet hardt for å løfte denne saken. Det blir flere runder, og vi gir oss ikke!

Foto: NRK. Astrid Hoem i debatt med Anniken Huitfeldt.

Ikke ensidig nedrustning

Trodde du at forbudet legger opp til ensidig opprustning, slik blant andre Anniken Huitfeldt og Jonas Gahr Støre har hevdet? Det stemmer ikke, og har blant annet blitt avvist av seniorforsker ved NUPI Sverre Lodgaard: – Forbudstraktaten henvender seg til alle atommaktene på lik linje, og utfordrer dermed særstillingen som de fem vetomaktene påberoper seg. Men i dette ligger det altså ingen oppfordring til ensidig nedrustning.

Norsk Folkehjelp gir en grundigere forklaring her.Back to Top ↑
 • Motta ICANs nyhetsbrev

  ICAN sender ut regelemessige oppdateringer om vårt arbeid for en internasjonal avtale som forbyr atomvåpen. Skriv inn ditt navn og e-postadresse for å motta ICANs nyhetsbrev.

Fakta

  • “Jeg hilser ICAN for å arbeide med slikt engasjement og kreativitet for en atomvåpenfri verden.”

   Ban Ki-moon FNs generalsekretær

  • “Vi kan gjøre det sammen. Med din hjelp vil vår stemme bli sterkere. Imagine peace.”

   Yoko Ono Artist

  • “Stater sier at et forbud mot atomvåpen er usannsynlig. Ikke tro på dem. De sa det samme om et forbud mot landminer.”

   Jody Williams Nobelprisvinner

  • “Nobelprisvinner: “Med din støtte kan vi ta ICAN til målet – hele veien til null atomvåpen.”

   Desmond Tutu Nobelprisvinner

  • “Fordi jeg ikke kan tolerere disse grusomme våpnene, støtter jeg ICAN helhjertet.”

   Herbie Hancock Jazzmusiker

  • “Jeg er stolt av å støtte den internasjonale kampanjen for et forbud mot atomvåpen.”

   Hans Blix Våpeninspektør

  • “Jeg kan forestille meg en verden uten atomvåpen, og jeg støtter ICAN.”

   Dalai Lama Nobelprisvinner


  Bookmark and Share