ICAN Norge

Oslo støtter FNs atomvåpenforbud!

I går kveld vedtok bystyret i Oslo å bli del av ICAN Cities Appeal, et globalt opprop til støtte for FNs atomvåpenforbud. Vedtaket er en oppfordring til norske myndigheter om å signere FN-traktaten som forbyr atomvåpen.

Bredt flertall
Arbeiderpartiet, SV, Miljøpartiet de Grønne, Rødt, Venstre og KrF stemte for forslaget. Beslutningen om å støtte FNs atomvåpenforbud er altså vedtatt med bred politisk støtte.

Tilslutningen ble i går feiret med kake med ordfører Marianne Borgen (SV) og byrådsleder Raymond Johansen (AP).

- Vi gratulerer Oslo med en viktig beslutning. Grasrotopprøret mot atomvåpen vokser seg stadig sterkere. Med dette vedtaket sier Oslo tydelig ifra at bystyret støtter befolkningen og tar på alvor den trusselen atomvåpen utgjør, både for Oslo og andre byer, sier Andreas Fosby i Nei til atomvåpen Oslo.

Oslo er den 14. byen i Norge som slutter seg til by-oppropet. Internasjonalt er byer som Washington DC, Los Angeles, Sydney, Berlin, Manchester, Hiroshima og Nagasaki en del av appellen.

Det er Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN) som er initiativtaker til ICAN Cities Appeal.

- Byer er hovedmål for bruk av atomvåpen, mange byer velger derfor å gå foran og markere støtte til FNs atomvåpenforbud. Det er oppløftende å se at lokalpolitikere tar ansvar når nasjonale myndigheter svikter, sier Mari Seilskjær, koordinator for ICAN Norge.

- Støtten fra Oslo og andre byer er viktig. Det er et klart signal om at atomvåpen er uakseptable, og at vi må forsterke innsatsen for å avskaffe dem, sier Oda Andersen Nyborg i Norges Fredsråd.

Vedtatt av et stort flertall medlemsland
FN-traktaten som forbyr atomvåpen ble vedtatt av et stort flertall av FNs medlemsland i juli 2017. ICAN fikk fredsprisen for å ha kjempet frem atomvåpenforbudet, som Nobelkomiteen anerkjente som «et viktig, kanskje avgjørende, skritt på veien mot en atomvåpenfri verden». Norge har så langt ikke undertegnet avtalen. Traktaten trer i kraft og gjelder som internasjonal rett når 50 stater har ratifisert den.

- Verden har mange ganger vært nær kjernefysisk katastrofe på grunn av misforståelser, tekniske feil og ulykker. I en multipolar verden med cyberkrigføring, terrorisme, ekstremisme og irrasjonelle ledere kan vi simpelthen ikke fortsette å sette atomvåpen i sentrum for vår sikkerhet. Atomvåpen er en trussel vi kan velge bort, nå er tiden inne for å ta valget, sier Henriette Westhrin, generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

- Ett enkelt atomvåpen kan drepe flere hundre tusen mennesker i løpet av få sekunder, og skade enda flere. De katastrofale konsekvensene gjør det umulig for leger og redningsarbeidere å gi nødvendig hjelp. Nå må regjeringen følge Oslo sitt eksempel, og komme seg på riktig side når historien skrives, sier Anja Lillegraven i Norske leger mot atomvåpen.

Foto: Kristoffer Archetti