Overlevende

Hiroshimadagen 2022

Vi minnes vi ofrene med handling, og står sammen med de overlevende når de ber alle verdens stater slutte seg til FNs atomvåpenforbud.

Skrevet av Tuva Widskjold

Lørdag 6. august er det 77 år siden USA bombet Hiroshima med atomvåpen. Tre dager senere led innbyggerne i Nagasaki samme skjebne.

Før utgangen av 1945 hadde over 210 000 mennesker mistet livet på grunn av atombombene. Byene lå i ruiner og de menneskelige lidelsene var enorme. De snikende sykdommene fra radioaktive stråling rammer ofrene i generasjoner.

6. august minnes vi ofrene med handling, og står sammen med de overlevende når de ber alle verdens stater slutte seg til FNs atomvåpenforbud. Ingen skal måtte oppleve det de opplevde.

Russlands ulovlige invasjon av Ukraina har satt atomvåpensaken på dagsorden. Vladimir Putin har ved flere anledninger truet med atomvåpen. Atomvåpenstatene ruster opp og investerer enorme summer i disse masseødeleggelsesvåpnene. Når faren for bruk øker, er det viktigere enn noen gang å bli med på å stigmatisere atomvåpen.

Hiroshimadagen minner oss på hva atomvåpen er, grusomme masseødeleggelsesvåpen laget for å drepe sivile og legge byer i ruiner. Vitnesbyrd fra de overlevende tar saken ned på bakken, vekk fra abstrakte teorier om sikkerhet og ned til de faktiske konsekvensene. Ved bruk av atomvåpen kan ingen gi nødvendig hjelp. Ødeleggelsene vil være for store og strålingsfaren for høy. 

Den eneste måten vi kan sikre at atomvåpen ikke brukes, er ved å forby og avskaffe disse våpnene.

 

Mulige handlingsalternativer dersom du vil ha med det:

Sammen kan vi øke presset for at Norge skal ta avstand fra atomvåpen:

 

Foto: Tim Wright/ICAN