ICAN Norge

Astrid Aarhus Byrknes om FNs arbeidsgruppe mot atomvåpen

Det er tre uker igjen til andre møte i FNs arbeidsgruppe mot atomvåpen. ICAN Norge vil opp mot møtet i mai publisere korte intervjuer med norske politikere om atomvåpenforbud og hvilke forventninger de har til FNs arbeidsgruppe.

Foto: Hordaland fylkeskommune

Forrige uke publiserte ICAN Norge et intervju med Bård Vegar Solhjell om hvorfor han er engasjert i kampen mot atomvåpen.

Denne uken har vi intervjuet Astrid Aarhus Byrknes, hun representerer KrF i Stortingets utenriks- og forsvarskomité som vararepresentant for Knut Arild Hareide:

Hvorfor er du engasjert i kampen mot atomvåpen?

Jeg vet at fred er viktig for å gi mennesker et godt liv. Hiroshima og Nagasaki viste de forferdelige konsekvensene av atomkrig. Dette må aldri mer skje igjen. Derfor er fredsarbeid og kontrollert, gjensidig atomnedrustning viktig for meg – og for KrF.

Hva mener partiet ditt om atomvåpen?

KrFs program avklarer både situasjonsforståelsen og vårt mål. Kortversjonen er denne: «Spredning av atomvåpen er en alvorlig trussel mot internasjonal fred og sikkerhet. KrF mener Norge må spille en aktiv rolle som pådriver i det internasjonale arbeidet mot spredning av atomvåpen og arbeide langsiktig for et forbud mot slike våpen.»

FNs generalforsamling opprettet en egen arbeidsgruppe som skal diskutere juridiske tiltak for en atomvåpenfri verden. Det forrige møtet tok for seg både spørsmålet om et forbud om atomvåpen og andre mulige juridiske tiltak, blant annet om verifisering og gjennomsiktighet. Hvilke forventninger har du til arbeidsgruppen, og hva håper du at de vil oppnå?

Jeg er blant de utålmodige, men forventer ikke mirakler fra arbeidsgruppen. OEWG skal drøfte konkrete effektive rettslige tiltak, juridiske bestemmelser og normer som trengs for å oppnå og opprettholde en verden uten atomvåpen. Atommaktene vokter på hverandre. Jeg er blant de utålmodige, men erkjenner at i praksis er det nå avgjørende å hindre ytterligere spredning, styrke åpenhet og verifikasjonsordninger slik at atommaktene tør å være med på gjensidige nedrustningstiltak. Norge må delta aktivt for å bidra til en bevegelse i riktig retning, slik at målet om en verden fri for atomvåpen nærmer seg.

Her finner du mer om hva KrF mener om et forbud mot atomvåpen.

15. oktober 2015 vedtok Krfs sentralstyre uttalelsen Norge si pådrivarrolle mot atomvåpen.

Marte Myrset Laberg, 11. april 2016