ICAN Norge

Bård Vegar Solhjell om FNs arbeidsgruppe mot atomvåpen

2. møte i FNs arbeidsgruppe mot atomvåpen starter om under en måned. Der skal det diskuteres nye juridiske tiltak for å oppnå en verden fri for atomvåpen. ICAN Norge vil opp mot møtet i mai publisere korte intervjuer med norske politikere om atomvåpenforbud og hvilke forventninger de har til FNs arbeidsgruppe.

Foto: Åsmund Holien Moe Lisens

Første politiker ut er Bård Vegar Solhjell, stortingsrepresentant for SV:

Hvorfor er du engasjert i kampen mot atomvåpen?

Fordi det er verdas verste våpen, med ufattelege og uakseptable humanitære konsekvensar om dei vert tekne i bruk. Vi har forbod mot kjemiske våpen og biologiske våpen, men ikkje mot atomvåpen.

Hva mener partiet ditt om atomvåpen?

Vi vil ha eit internasjonalt forbod mot atomvåpen.

FNs generalforsamling opprettet en egen arbeidsgruppe som skal diskutere juridiske tiltak for en atomvåpenfri verden. Det forrige møtet tok for seg både spørsmålet om et forbud om atomvåpen og andre mulige juridiske tiltak, blant annet om verifisering og gjennomsiktighet. Hvilke forventninger har du til arbeidsgruppen, og hva håper du at de vil oppnå?

Eg vonar den vil vere starten på eit bredt arbeid innan ramma av FN om korleis verda skal avskaffe atomvåpen.

Bård Vegar Solhjell har lenge vært engasjert i arbeidet for et forbud mot atomvåpen og har skrevet flere kronikker om saken:

Ny giv mot atomvåpen, på trykk i Dagbladet 8. desember 2014.

50 megatonns-spørsmålet, på trykk i Dagbladet 30. mars 2015.

Marte Myrset Laberg, 4. april 2016