ICAN Norge

Vil du bli praktikant i ICAN Norge?

ICAN er en global kampanje som arbeider for å forby atomvåpen. I Norge er ICAN finansiert og driftet av Leger mot atomvåpen

Vi ønsker å mobilisere bredt og skape politisk press for at flere land skal signere og ratifisere FN-traktaten som forbyr atomvåpen. Vi jobber for:

 • Å spre kunnskap om atomvåpenrelatert risiko og atomvåpens katastrofale humanitære og medisinske konsekvenser.
 • At flere skal erkjenne at atomvåpenstater har en forpliktelse til å eliminere sine atomvåpen.
 • At flere stater tilslutter seg atomvåpenforbudet. Når 50 land har ratifisert traktaten, trer den i kraft og blir gjeldende internasjonal lov.

Fra august 2018 søker vi en praktikant til å bistå i vår daglige virksomhet. Praktikantstillingen gir et bredt innblikk i organisasjonsarbeid og hvordan internasjonal kampanje fungerer, med arbeidsoppgaver knyttet til informasjonsformidling og mediearbeid, arrangementsvirksomhet og politisk påvirkningsarbeid.

Arbeidsoppgaver:

 • Delta i gjennomføringen av møter og seminarer om Norges mulighet til å signere atomvåpenforbudet
 • Delta i planleggingen og gjennomføringen av andre arrangementer som finner sted til høsten
 • Oppdatere nettsider, sosiale medier og andre nettbaserte informasjonskanaler
 • Delta i utvikling av politisk strategi
 • Bistå i den daglige driften av kampanjen

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning
 • Erfaring fra organisasjonsarbeid
 • Kunne jobbe godt i team, men samtidig evne til å ta initiativ og jobbe selvstendig
 • Positiv innstilling og fleksibilitet, evne til å ta utfordringer på strak arm
 • Interesse for fredsskapende arbeid og internasjonale nedrustningsprosesser
 • Gode skriftlige og muntlige evner, både på norsk og engelsk

Vi kan tilby:

 • Innsikt i en veldrevet organisasjon, en unik global kampanje og internasjonale nedrustningsprosesser
 • Et ungt arbeidsmiljø sammen med andre fredsorganisasjoner i Norge, samt internasjonale kollegaer i en rekke land
 • Å ta del i utviklingen av en spennende kampanje, der det også er rom for å følge opp egne ideer og initiativ
 • Erfaring og nettverksbygging i norsk og internasjonalt organisasjonsliv
 • Fleksibel arbeidstid

Arbeidstid vil være mellom 5 og 15 timer i uka, avhengig av hva som passer best for deg. Mulighet for en viss godtgjørelse. Oppstartsdato er 1. september 2018. Varighet er i utgangspunktet ut 2018, med mulighet for forlengelse.

Fra høsten av holder Leger mot atomvåpen / ICAN Norge til i hyggelige lokaler på Sentralen i Øvre Slottsgate 3.

Søknad, CV og eventuelle spørsmål kan rettes til [email protected]. Merk søknaden: Praktikant høst 2018. Aktuelle søkere vil bli kontaktet for intervju, som blir gjennomført tidlig i august.

Søknadsfrist: 1. august 2018