ICAN Norge

Vi har fått praktikanter!

Maria Jensen studerer internasjonale studier, og er frivillig i Røde Kors Ungdom hvor hun blant annet har arbeidet med internasjonal humanitær rett.

Mats Molland Haug tar en master i historie, er leder av Innflytternes AUF og frivillig i Solidaritetsungdommen.

Våre to praktikanter skal bistå i vår dag­lige virk­som­het i Oslo de neste syv månedene.