ICAN Norge

Velkommen til rapportlansering

Bør Norge signere atomvåpenforbudet? Vi inviterer til rapportlansering onsdag 26. september.

Bør Norge signere atomvåpenforbudet? Vi inviterer til rapportlansering onsdag 26. september.

ICAN Norge, Leger mot atomvåpen og Nei til atomvåpen lanserer rapporten "The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons and its implications for Norway".

FN-traktaten som forbyr atomvåpen ble vedtatt av et stort flertall av FNs medlemsland i juli i fjor. Den norske regjeringen har sagt at den ikke ønsker at Norge signerer. Flertallet på Stortinget har imidlertid vedtatt at spørsmålet må utredes nærmere. I påvente av regjeringens utredning, har vi bestilt en forskningsrapport som blant annet besvarer følgende spørsmål:

  • Hva innebærer atomvåpenforbudet?
  • Hvordan forholder traktaten seg til Norges eksisterende rettslige og politiske forpliktelser, inkludert våre NATO-forpliktelser?
  • Hva vil være konsekvensene for Norge av å tilslutte seg forbudstraktaten, og av å stå utenfor?

Rapporten er skrevet av forskerne Gro Nystuen, Kjølv Egeland og Torbjørn Graff Hugo fra Folkerettsinstituttet.

Vi inviterer til rapportlansering onsdag 26. september kl. 8.30-9.30 på Kulturhuset i Youngs gate 6 i Oslo.

Program:
- Velkommen
- Forfatterne presenterer rapportens hovedfunn
- Stortingspolitikere og samarbeidspartnere kommenterer rapporten
- Spørsmål fra salen

Kaffe og enkel servering fra kl. 08.15.

Meld deg gjerne på arrangementet på facebook.

Velkommen!