ICAN Norge

Sammen for et forbud mot atomvåpen

23. - 24. januar gikk Berlin Sessions on Disarmament av stabelen i et gammelt fabrikklokale i den tyske hovedstaden. Leder av Solidaritetsungdommen, Ingrid Rostad, nestleder i Changemaker, Hanne Sofie Lindahl og leder av Oslo Røde Kors Ungdom, Camilla Øien, deltok alle på konferansen.

Atomvåpen og andre inhumane våpen 

”På Berlin Sessions har vi fått møte mange fra forskjellige deler av den internasjonale fredsbevegelsen og fått lære av kampanjer for nedrustning og forbud mot ulike våpen”, oppsummerer Hanne Sofie. Både grasrotaktivister, eksperter og politikere var blant deltakerne. Programmet fokuserte på atomvåpen, men omhandlet også nedrustning av andre våpen. ”Vi har fått lære av veteranene, de som har jobbet mot inhumane våpen i lang tid. Å lære om hvordan man klarte å forby antipersonellminer og klasevåpen, viser oss at det også er mulig å få til det samme med atomvåpen”, sier Ingrid.

Det humanitære sporet

”Det var fint å se at fokuset lå på det humanitære sporet. Alle sammen, på tvers av organisasjoner og landegrenser, har samlet seg om en humanitær begrunnelse for et forbud mot atomvåpen”, poengterer Camilla. De mest sentrale spørsmålene for konferansen var: Hvordan har humanitære nedrustningsavtaler utviklet seg? Og hva kan vi lære av tidligere avtaleprosesser? En rød tråd i avtaler som forbudet mot klasevåpen og antipersonellminer er nettopp den humanitære begrunnelsen.

Det er mulig!

Hanne Sofie, Camilla og Ingrid er alle aktive i ungdomsorganisasjoner som jobber med en rekke saker i tillegg til atomvåpen. Å velge riktig strategi er fundamentalt når tiden er knapp og viktigheten av å lykkes så stor. Thomas Nash var koordinator i kampanjen for et forbud mot klasevåpen og har lang erfaring i å jobbe med internasjonale våpenavtaler. "For å få til en politisk seier, må man tro at det er mulig. Der har dere mye av nøkkelen", er Thomas sitt beste råd. "Da vi jobbet for et forbud mot klasevåpen, måtte vi først overbevise oss selv om at det var mulig, deretter måtte vi overbevise andre", fortsetter han. Og som vi vet, så gikk det veldig bra. Nå står atomvåpen for tur!