ICAN Norge

Oljefondet investeres fortsatt i atomvåpen

Den årlige stortingsmeldingen om Oljefondet ble lagt fram av finansminister Siv Jensen 10. april. Meldingen inneholder dessverre ikke noen tiltak for å sikre at Oljefondet ikke investeres i atomvåpen.

 

“Når det år etter år avdekkes at Oljefondet investeres i atomvåpenproduksjon, må det settes inn tiltak for å sikre en bedre etisk forvaltning av fondet. Investeringer i selskaper som produserer atomvåpen bidrar til å legitimere atomvåpen, og bremser derfor arbeidet for atomnedrustning. Det er politikernes ansvar å rydde opp i dette”, sier daglig leder i Nei til atomvåpen, Anne Gerd Grimsby Haarr.

I november i fjor publiserte ICAN en rapport som viste at Oljefondet har investert 5,6 milliarder i selskaper som produserer deler til atomvåpen eller utstyr som er nødvendig for å skyte ut atomvåpen. Les hele rapporten her.

Noen av selskapene produserer deler til selve atomvåpenet og strider dermed med Oljefondets etiske retningslinjer. “Vi forventer at Etikkrådet og Norges Bank gjør hva de kan for at disse investeringene avsluttes så fort som mulig”, sier daglig leder i ICAN Norge, Anne Marte Skaland.

Andre selskaper produserer bakke til luft-missiler og ubåter som er designet for å skyte ut atomvåpen. De nåværende etiske retningslinjene setter ikke en stopper for disse investeringene fordi utstyret også kan brukes til andre våpen. “Utskytningssystemer er en sentral del av et lands atomvåpenkapasitet, og burde ikke høre hjemme i Oljefondets investeringsportefølje. De etiske retningslinjene bør oppdateres slik at alt tilleggsutstyr designet for atomvåpen legges til svartelisten,” sier Skaland.

Les mer om det internasjonale arbeidet for å forby investeringer i atomvåpenproduksjon her.