ICAN Norge

Nye partiprogrammer = nye muligheter i arbeidet for en atomvåpenfri verden!

Nå er de politiske partiene godt i gang med å utvikle partiprogrammer for den neste stortingsperioden (2021-24). Disse programmene legger føringer for partienes politikk de neste fire årene. Sammen kan vi legge grunnlaget for at Norge blir en sterk stemme for dialog, nedrustning og verden fri for atomvåpen.

Skrevet av Tuva Widskjold

Det er medlemmene som gjennom demokratiske partiorganer stemmer fram det politiske programmet de vil ha. Ofte kan et synspunkt begynne som et enkeltindivids idé og ende opp i programmet til regjeringen. Det betyr at hvert medlem har muligheten til å legge grunnlaget for at eget politisk parti skal bli en tydelig stemme for en verden fri for atomvåpen. 

I 2019 var det for eksempel over 50 000 medlemmer i Arbeiderpartiet og nesten 30 000 i Høyre. Det betyr ca 80 000 muligheter til å sende inn forslag til støtte for FNs atomvåpenforbud bare i disse to partiene.

Er du organisert i et politisk parti? Send inn forslag til programkomiteen eller til ditt lokale partilag til støtte for FNs atomvåpenforbud. 

Her finner du informasjon om hvordan kontakte programkomiteen i ditt parti: