ICAN Norge

Norge faller av i det globale nedrustningsarbeidet

I går kveld, 17.12.14, kom Utenriksminister Børge Brendes med et skriftlig svar til Anniken Huitfeldts spørsmål: “Vil Norge slutte seg til Østerrikes initiativ om et forbud mot atomvåpen?” – Svaret er mildt sagt skuffende, sier daglig leder i ICAN Norge, Anne Marte Skaland.

Les hele svaret til Utenriksministeren her. 

Brende slår fast at han deler målet om en verden fri for atomvåpen, men sier i sitt svar at “det politiske grunnlaget for et forbud mot kjernevåpen” ikke er tilstede på nåværende tidspunkt. Han sier videre at Norge stiller seg bak NATOs strategiske konsept og at å gå inn for et forbud nå ikke vil være i samsvar med dette.

– Dette er svært svakt av Utenriksministeren, sier Skaland. – Dersom ikke engang progressive stater som Norge støtter opp om Østerrikes initiativ, når skal noensinne det politiske grunnlaget komme?

– Norge har lang erfaring med å være både NATO-alliert og å være en forkjemper for humanitære verdier, sier Skaland. – Atomvåpensaken bør ikke være et unntak. Norges deltakelse var viktig for å få på plass forbudene mot antipersonellminer og klasevåpen. Nå som prosessen for et forbud mot atomvåpen er i gang, er det viktig at Norge tar ansvar.

Det såkalte humanitære initiativet som Norge under den rødgrønne regjeringen startet våren 2013, med mål om å forby atomvåpen, har nå støtte frå hele 155 land. På konferansen i Wien forrige uke tok 44 stater til orde for å forby atomvåpen. –Det er et internasjonalt momentum i denne saken som man aldri tidligere har sett, påpeker Skaland. –Nå velger Brende altså å se bort fra denne situasjonen, og legger opp til at Norge skal bli en sinke i det globale arbeidet for nedrustning.

Brende fremhever at i sitt svar at Norge arbeider aktivt for at tilsynskonferansen for Ikkespredningavtalen (NPT) i New York i april/mai 2015 skal bli så konstruktiv som mulig. –Det er vel og bra, men dersom han mener det han sier er det på tide å ta nedrustningsdelen av avtalen på alvor. Da statene signerte NPT for over 40 år siden, var avtalen at landene som ikke på det tidspunktet hadde atomvåpen skulle la være å skaffe seg det, mot at de fem atomvåpenstatene skulle ruste sine ned, og på sikt kvitte seg med dem. Det har ikke skjedd. Hvor lenge skal vi vente? undrer Skaland.

– Atomvåpenproblemet er et globalt problem, og det er alle lands ansvar å sørge for at det skjer en reell nedrustning. Vi kan ikke vente på at atomvåpenstatene selv tar initiativ til å kvitte seg med disse våpnene, eller gjemme oss bak unnskyldninger som ”NATOs strategiske konsept”. Det finnes ingen juridiske hindringer for at Norge som  NATO-medlem skal kunne jobbe aktivt og tydelig for et forbud mot atomvåpen. Det eneste som trengs er politisk vilje. Men denne mangler tydeligvis Børge Brende.

– Heldigvis er det ikke for sent å snu. Vi forventer at Brende og regjeringen viser støtte til Østerrikes initiativ før NPTs tilsynskonferanse i mai/april, og at Norges delegasjon til møtet sier tydelig fra om at mangelen på atomnedrustning ikke er en holdbar situasjon. For at NPT skal ha kredibilitet, må effektive tiltak for nedrustning fremforhandles og iverksettes. Et forbud mot atomvåpen vil være et slikt tiltak.