ICAN Norge

Lytt til folket!

Sivilsamfunnsorganisasjoner i flere land har en felles oppfordring til deltakerne på høynivåmøtet om atomnedrustning i Stockholm: Lytt til folkets stemme! Atomvåpen må forbys og avskaffes!

I dag, 11. juni, er Sveriges utenriksminister Margot Wallström vertskap for et høynivåmøte om atomnedrustning i Stockholm. Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide deltar. Målet er å mobilisere støtte for kjernefysisk nedrustning før neste års tilsynskonferanse under FNs ikkespredningsavtale (NPT).

De inviterte landene er Tyskland, Nederland, Japan, Spania, Sør-Korea, Norge, Canada, Kazakhstan, Finland, Sveits, Argentina, Etiopia, Jordan, New Zealand og Indonesia. Noen av dem er internasjonalt ledende i arbeidet for atomnedrustning. Flere er NATO-land med amerikanske atomvåpen utplassert på sitt territorium, men de fleste landene har det til felles at de jobber for at stater skal bli del av FN-traktaten som forbyr atomvåpen. Alle inviterte land hevder at de forsvarer internasjonal humanitærrett, og har tidligere uttalt seg samstemt i FN om atomvåpens katastrofale humanitære konsekvenser.

Vi i sivilsamfunnet ønsker velkommen alle initiativ som kan føre til nedrustning og stoppe spredningen av kjernevåpen. Sivilsamfunnet har vært en drivkraft for å omformulere debatten om atomvåpen til et klarere fokus på de humanitære og klimamessige konsekvensene, gjennom blant annet FNs atomvåpenforbud. Historien viser at virkelige framskritt for nedrustning ofte har sammenheng med et stort engasjement i allmennheten og et sterkt trykk fra sivilsamfunnet.

Kritikere hevder ofte at få vestlige land støtter FNs atomvåpenforbud. Dette er langt fra sannheten. Det finnes sterk støtte fra et voksende sivilsamfunn. Nylig ble det publisert en undersøkelse som viser at 70 prosent av befolkningen i EU-land som gjennom NATO har atomvåpen utplassert på sitt landområde – Belgia, Tyskland, Italia og Nederland – vil at landet deres skal tilslutte seg atomvåpenforbudet. Ifølge en fersk undersøkelse fra Respons Analyse, mener 78 prosent av den norske befolkningen at Norge skal bli del av FNs atomvåpenforbud.

Støtten til atomvåpenforbudet øker også blant politikere. I forbindelse med EU-valget lanserte International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) er kampanje som oppfordret kandidatene til å støtte FNs atomvåpenforbud. I løpet av 24 timer fikk avtalen støtte av over hundre kandidater fra ulike land, inkludert Tyskland og Nederland, to land som har atomvåpen på sin jord og som deltar på møtet i Stockholm i dag.

I tillegg har mange byer, gjennom å støtte ICAN-kampanjen Cities Appeal, stilt seg bak atomvåpenforbudet og oppfordret sine regjeringer til å tilslutte seg traktaten. Listen omfatter nå 24 byer i Tyskland, inkludert Berlin og München, 10 byer i Spania og 14 i Norge, inkludert Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. På listen som hele tiden vokser, finnes også Bern, Genève, Paris, Manchester, Washington DC, Los Angeles og den amerikanske delstaten California.

Som sivilsamfunnsorganisasjoner fra land som deltar i møtet i Stockholm i dag, oppfordrer vi våre regjeringer til å benytte seg av den energien og presset for nedrustning som atomvåpenforbudet har skapt. Normen mot atomvåpen styrkes av at flere land tilslutter seg FNs atomvåpenforbud. Mulighetene for reell framgang i forhandlingene om nedrustning, avhenger av en sterk norm mot atomvåpen.

Atomvåpen er designet for massemord av sivile og for å utslette byer. Folkets stemme kan derfor ikke ignoreres, og folkets vilje er klar: Atomvåpen må forbys og avskaffes.

Anja Lillegraven, daglig leder Norske leger mot atomvåpen
Henriette Westhrin, generalsekretær Norsk Folkehjelp
Malin Nilsson, generalsekretær Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet
Jan Larsson, leder Svenska Läkare mot Kärnvapen
Annelie Börjesson, leder Svenska FN-förbundet
Paul Hannon, leder Mines Action Canada
Xanthe Hall, leder International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) Germany
Leo Hoffmann-Axthelm, styremedlem ICAN Germany
Miriam Struyk, programdirektør PAX Nederland
Maya Brehm, co-founder ICAN Switzerland
Minna Vähäsalo, generalsekretær Committee of 100 Finland

Foto: Astrid Sehl, UD. Bildet er fra en tidligere anledning.