ICAN Norge

Kronerulling for ICAN

Denne kampanjen er nå avsluttet, men vi jobber fortsatt med å sikre finansieringen for ICANs arbeid det kommende året. Ønsker du å bidra, kan du bruke kontonummer 3060 17 67089. 

 

Neste år går ICAN en økonomisk usikker tid i møte. Dette skjer samtidig med at flertallet i FN ønsker å forhandle fram et forbud mot atomvåpen. Hjelp oss med å gjøre et forbud mot atomvåpen til en realitet, støtt kampanjen på bidra.no!

Folkefinansieringen varer fram til 12. november og målet vi har satt oss er 200.000 kr. Pengene som samles inn skal brukes på lønnskostnader, reisekostnader og arrangementer i 2017. Vi samarbeider med ICANs partnerorganisasjoner over hele verden i internasjonale lobbyteam, vi produserer kommunikasjonsmateriell og organiserer arrangementer. All støtte bidrar til å sikre at vi kan fortsette driften i ett år til.

ICAN ble startet i Australia i 2007 og har i dag 440 partnerorganisasjoner i 98 land. I Norge ble ICAN startet av Norske leger mot atomvåpen, Nei til atomvåpen og Pugwash i 2010. I løpet av seks år har vi bidratt til å sette behovet for et forbud mot atomvåpen på dagsorden. I 2013 arrangerte vi ICAN Civil Society Forum for 500 deltakere fra 60 land i Oslo. Konferansen ble et gjennombrudd for det internasjonale arbeidet mot atomvåpen.

ICAN Civil Society Forum ble arrangert i forbindelse med den første konferansen om humanitære konsekvenser av atomvåpen i Oslo. Denne ble etterfulgt av to konferanser i Mexico og Østerrike med samme tema. Tre konferanser som til sammen har bygget opp et momentum for å starte forhandlinger om et forbud mot atomvåpen. I månedsskiftet oktober/november kommer FNs medlemmer til å stemme over en resolusjon fra Østerrike som innkaller til forhandlinger om et forbud mot atomvåpen i 2017.

Nå jobbes det på spreng med å få så mange stater som mulig til å stemme ja til å forhandle fram et atomvåpenforbud i 2017. Dette er en historisk mulighet som vi ikke kan miste. I Norge jobber ICAN for å få regjeringen til å stemme ja. Stortinget støtter et forbud mot atomvåpen og regjeringen plikter å lytte til dette. Likevel er det i skrivende stund usikkert hva resultatet blir når Norge trykker på stemmeknappen om et par uker. Denne situasjonen gjør at det er ekstra viktig med et våkent sivilsamfunn i Norge som følger med og presser regjeringen i riktig retning. Økonomisk støtte vil bidra til det!