ICAN Norge

Kirkenes Verdensråd kritiserer Norge

De siste fire ukene har Ikkespredningsavtalens (NPT) tilsynskonferanse blitt gjennomført i New York. Konferansen endte uten noe sluttdokument fordi USA, Storbritannia og Canada ikke ville gå med på forslaget om atomvåpenfri sone i Midtøsten. Men det var den manglende viljen til nedrustning blant atomvåpenstatene som virkelig stod i fokus under konferansen. Det førte til det Washington Post kaller et "opprør" blant ikke-atomvåpenstatene, da hele 107 stater støttet opp om det humanitære løftet om å forby og avskaffe atomvåpen.

Generalsekretær i Kirkenes Verdensråd (KV), Olav Fykse Tveit, er kritisk til Norges manglende oppfølging av de viktige initiativene for humanitær nedrustning, og spesielt Norges manglende støtte til det humanitære løftet om å fylle hullet i folkeretten og forby atomvåpen.

–Over 100 stater har nå signert løftet. Desverre er ikke Norge en av dem, sier Tveit.

Det er forventet at forhandlinger om et internasjonalt forbud vil starte i løpet av året, som markerer 70 år siden bombene over Hiroshima og Nagasaki. I morgen, onsdag 27. mai, vil Utenrikskomiteen komme med sin innstilling til Stortinget på representantforslaget fra Venstre, SV og Senterpartiet om at Norge skal gå inn for et forbud mot atomvåpen.  –Norge kan spille en avgjørende rolle i denne nye internasjonale bevegelsen for å gjøre verden trygg fra atomvåpen, sier Tveit.

Kirken og kristne organisasjoner har i det siste vist et tydelig engasjement for en avtale som forbyr atomvåpen. I 2014 sendte vedtok Kirkenes Verdensråd en oppfordring til alle sine medlemmer verden over om å " join inter-governmental initiatives, and affirm civil society endeavours, to ban the production, deployment, transfer and use of nuclear weapons in accordance with international humanitarian law and in fulfilment of existing international obligations". Tidligere i år sendte en rekke norske kristne organisasjoner et brev til utenriksminister Børge Brende hvor de ba regjeringen støtte løftet om et forbud mot atomvåpen.

I Vårt Land i dag skriver kirke- og livsynsledere at "stortingspolitikerne og regjeringen må ta ansvar, og sørge for at Norge støtter det humanitære løftet, og deltar i de kommende forhandlingene om et internasjonalt forbud mot atomvåpen."