ICAN Norge

ICAN-våren

Snøen smelter, temperaturen stiger, knopper springer frem, og ICAN fortsetter kampen for et forbud mot atomvåpen. Dette skjer utover våren:

14. mars: ICAN svarer på ti spørsmål om atomvåpenforbud

Det har vært mye debatt i media i det siste om atomvåpen og om Norge skal gå i front for et internasjonalt forbud mot atomvåpen. Noen sier Ikkespredningsavtalen krever at vi må gå inn for et forbud, mens andre mener at å gå inn for et slikt forbud vil være mot NATOs strategi.

Hva vil du vite om atomvåpenforbud? Still dine spørsmål via vår Facebook-side, så får du kanskje svar!

31. mars: Lunsjoppdatering for ICANs partnerorganisasjoner

ICAN Norge inviterer alle sine partnerorganisasjoner på lunsj på Fredshuset i Møllergata 12 den 31. mars 2016. Bortsett fra god mat blir det oppdatering på hva ICAN har gjort det siste året og hva som skjer på atomvåpenfronten for tiden. I tillegg får vi besøk av Beatrice Fihn, leder av ICAN internasjonalt som kommer til å fortelle om FNs arbeidsgruppe for atomvåpennedrustning, og ICANs strategi før neste møte i mai.

13. april: Paneldebatt om «Etikk og atomvåpen»

ICAN inviterer til debatt: Under FNs generalforsamling i høst vedtok flertallet av verdens stater en resolusjon fra Sør-Afrika som sier at statene skal erkjenne de etiske imperativene for nedrustning av atomvåpen. Hvordan skal vi tolke dette? Hvilke etiske problemstillinger er knyttet til atomvåpen? Finnes det etiske begrunnelser for å ha atomvåpen? Hvordan bør etiske refleksjoner om atomvåpen påvirke utenrikspolitikken?

30. april-1.mai: ICANs kampanjemøte i Genève

Neste møte i FNs arbeidsgruppe begynner 2. mai i Genève, og i den forbindelse arrangerer ICAN internasjonalt et møte for alle sivilsamfunnsaktører som ønsker å lære mer om arbeidet for et forbud mot atomvåpen. Møtet er åpent, og påmeldingsfristen er 10. april. ICAN Norge er selvsagt til stede, og du kan følge med på hva som skjer via Twitter og Facebook.

2.-4. mai: ICAN deltar på andre møte i FNs arbeidsgruppe for atomvåpennedrustning

Neste møte i arbeidsgruppen finner sted fra 2.-4., og 9.-13. mai. ICAN Norge er tilstede på første halvdel, så bare følg oss på Twitter og Facebook for å holde deg oppdatert.