ICAN Norge

ICAN sponser to deltagere til Genève

ICAN Norge utlyser to plasser for unge norske deltagere til å delta på ICAN Campaigners Meeting 30. april-1. mai. Møtet blir holdt i forkant av FN-arbeidsgruppen hvor nye juridiske tiltak for å oppnå en atomvåpenfri verden skal diskuteres. 

Under FNs generalforsamling i høst ble fire resolusjoner mot atomvåpen vedtatt, inkludert en resolusjon som nedsatte en arbeidsgruppe. ICAN arrangerer et forberedende møte i Genève i dagene før FN-arbeidsgruppen.

I forkant av FN-arbeidsgruppens andre sesjon 2.-13. mai holder ICAN et Campaigners Meeting hvor vi skal diskutere måter å styrke kampanjen på og hvordan vi kan starte forhandlinger om et forbud mot atomvåpen. Campaigners Meeting vil bli holdt 30. april-1. mai.

FN-arbeidsgruppen ble vedtatt av 138 land, men alle stater vil kunne delta når den skal møtes i Genève. Opprettelsen av arbeidsgruppen betyr ikke at det startes forhandlinger om et forbud mot atomvåpen, men det ventes at arbeidsgruppen vil diskutere elementer som vil kunne inngå i en avtale som forbyr atomvåpen, og som vil bli tema når forhandlinger om en slik avtale begynner. På neste generalforsamling i FN i oktober 2016 vil arbeidsgruppen legge fram en rapport om sitt arbeid og anbefalinger.

ICAN Norge søker derfor etter to engasjerte personer fra norske sivilsamfunnsorganisasjoner til å delta på Campaigners Meeting. Søkere må være mellom 18 og 30 år. Søkere fra hele Norge oppfordres til å søke. ICAN Norge dekker konferanseavgift, opphold, og billigste reisevei. Send en kort søknad til [email protected] innen 1. mars, og merk e-posten med Campaigners Meeting.