ICAN Norge

ICAN søker praktikant

Vil du bli praktikant i the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN)?

ICAN er en global kampanje som arbeider for å mobilisere folk i alle land til å inspirere, overbevise og presse sine myndigheter til å starte forhandlinger for en avtale som forbyr atomvåpen. Vi oppfordrer stater, organisasjoner og andre aktører til å:

  • Erkjenne at enhver bruk av atomvåpen medfører katastrofale humanitære konsekvenser.
  • Erkjenne at de atomvæpnede statene har en forpliktelse til å eliminere sine atomvåpen.
  • Handle til støtte for en forhandlingsprosess for en folkerettslig bindende avtale som forbyr atomvåpen.

ICAN består av sivilsamfunnsorganisasjoner og enkeltmennesker i 93 land, med hovedkontor i Geneve. ICAN Norge har to faste ansatte, og fra 1. oktober 2014 søker vi en prak­ti­kant til å bistå i vår dag­lige virk­som­het i Oslo.

Prak­ti­kant­stil­lin­gen vil gi et bredt inn­blikk i hvordan en global kampanje fungerer, med arbeids­opp­ga­ver innen­for poli­tisk påvirk­ning, kommunikasjon, arran­ge­ment­virk­som­het med mer.

 

Vi søker personer som:

-       Har interesse og engasjement for atomnedrustning og internasjonale spørsmål.

-       Har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

-       Kan jobbe både selvstendig og samarbeid med andre.

-       Har god gjennomføringsevne.

-       Gjerne har relevant utdannelse og organisasjonserfaring

 

ICAN Norge tilbyr:

-       Opplæring innen internasjonalt kampanjearbeid og arbeidet for et folkerettslig bindende forbud mot atomvåpen.

-       Kontorplass på Fredshuset i Oslo.

-       Et spennende internasjonalt arbeidsmiljø.

-       Mulighet for å delta på internasjonale konferanser som ICAN Civil Society Forum i Wien 6.-7. desember (uten egne kostnader).

 

Stil­lin­gen er mini­mum 40%, gjerne mer dersom dette er mulig. Varig­het: Syv måneder. Stil­lin­gen er uløn­net. Opp­starts­dato: 1. oktober 2014. ICAN Norge hol­der til i hyg­ge­lige loka­ler på Freds­hu­set i Møl­ler­gata 12 rett ved Youngstorget.

 

Send søk­nad og CV til [email protected]. Merk søknaden: Praktikant høst 2014. Spørsmål kan rettes til rådgiver Sigrid Heiberg på telefon 48259418. Aktu­elle søkere vil bli kon­tak­tet for intervju.

Søknadsfrist: 25.09.14