ICAN Norge

ICAN avslører norske investeringer i atomvåpen

Idag, fredag 7. november, lanserte ICAN Norge, Nei til atomvåpen og Norsk Folkehjelp rapporten Don't bank on the bomb som avslører at norske banker og fond har investeringer i selskaper som produserer atomvåpen. En kronikk om funnene er på trykk hos NRK.

Don't bank on the bomb er en internasjonal rapport som tar for seg 28 sentrale atomvåpenselskaper og gjennomgår hvilke fond, banker og forsikringsselskaper som har interesser i disse. Rapporten peker også på investorer som har en forbilledlig etisk profil når det kommer til atomvåpen, blant annet norske Storebrand.

Rapporten er laget av ICAN, den nederlandske fredsorganisasjonen Pax og analyseselskapet Profundo, og ser på investeringer og lån i perioden 2011-2014.

Blant de norske finansinstitusjonene som blir nevnt i rapporten, er DNB og Statens Pensjonsfond Utland (SPU). DNB lånte ut penger til atomvåpenprodusenten Honeywell i 2011, men har siden avsluttet dette lånet, og endret sin praksis. Dette er vi svært fornøyde med, og i kommende rapporter kan DNB trolig smykke seg med å være i "Hall of Fame". SPU har 5,6 milliarder kroner investert i atomvåpenproduksjon. En oppsummering av involverte norske finansinstitusjonene i rapporten kan leses her, mens rapporten i sin helhet er tilgjengelig her. I tillegg har nettavisen E24 omtalt saken. 

Daglig leder i ICAN Norge, Anne Marte Skaland, uttaler “Å investere i atomvåpenselskaper bidrar til å legitimere fortsatt satsing på atomvåpen. Ingen fond, banker eller forsikringsselskaper bør investere i  noen masseødeleggelsesvåpen. Det er spesielt alvorlig at Oljefondet, som er et forbilde for magne forvaltere, investerer i atomvåpen."

“Dersom et atomvåpen blir brukt, vil de humanitære konsekensene være katastrofale. Den eneste måten å sikre at det ikke vil skje, er å forby og eliminere atomvåpen en gang for alle.” 

Etter lanseringen var det paneldebatt med Anne Marte Skaland fra ICAN Norge, Sveinung Rotevatn fra Venstre, Philip Ripman fra Storebrand, Aslak Skancke fra Etikkrådet og Espen Breivik fra Røde Kors Ungdom.

Skancke uttalte: "Etikkrådet har gått så langt vi med rimelighet mener vi kan gå, i forhold til dagens retningslinjer. Dersom man skal gå lenger må det bestemmes politisk."

Stortingsrepresentant Rotevatn mener det er grunnlag for å gjennomgå Oljefondets retningslinjer, og legger til: "- det aller viktigste vi bør gjøre er å jobbe for et internasjonalt forbud mot atomvåpen"