ICAN Norge

Historisk atomvåpenkonferanse i Oslo

4. - 5. mars var 127 stater samlet i Oslo på konferansen ved navn "Humanitarian Impact of Nuclear Weapons". Dette er første gang i atomalderens 68 år lange historie at humanitære konsekvenser av atomvåpen har vært tema for et så stort internasjonalt møte.

Da utenriksminister Espen Barth Eide ble spurt av media om hvorfor Norge arrangerte denne konferansen nå, var svaret "Why has it not happened before?".

Budskapet fra den internasjonale Røde Kors-bevegelsen, FN, eksperter og sivilsamfunnet var tydelig: Skjer det et atomvåpenagrep igjen vil det føre til en enorm humanitær katastrofe. Det finnes ingen statlig beredskap eller internasjonale hjelpeorganisasjoner som vil være i stand til å yte effektiv hjelp for de sårede. Ødeleggelsene vil være for store. Den eneste medisnen mot atomvåpen, er å jobbe forebyggende. Å forhandle fram et forbud mot atomvåpen ble trukket fram som en fruktbar løsning av flere stater.

Her kan du se ICANs video om humanitære konsekvenser av atomvåpen som ble vist på konferansen.

Her finner du ICANs pressemelding om konferansen.

Nosizwe Lise Baqwa, talsperson for ICAN Norge, la frem en av ICANs fem erklæringer under konferansen (bildet). "That nuclear weapons have not already been clearly declared illegal – to sit, outdated, alongside the other weapons of mass destruction – is a failure of our collective social responsibility.The time has come for committed states to correct that failure," slo Baqwa fast. Les hele innlegget her.

denne siden finner du en oversikt over alle innleggene som ble holdt på konferansen i Oslo.