ICAN Norge

Fakta om Norge og atomvåpenforbudet

Her finner du oppdatert informasjon om FN-traktaten som forbyr atomvåpen, som blir et viktig diskusjonstema på flere av partienes landsmøter denne våren.

FNs atomvåpenforbud

 • FN-traktaten som forbyr atomvåpen ble vedtatt av et stort flertall av FNs medlemsland i juli 2017 (122 stater).
 • Så langt har 70 land signert og 23 land ratifisert forbudstraktaten, og antallet øker stadig. (Status oppdateres på ICANs nettsider)
 • Atomvåpenforbudet trer i kraft og gjelder som internasjonal rett når 50 land har ratifisert. Det kan skje allerede i 2019.
 • Norge deltok ikke i FN-forhandlingene om forbudstraktaten i 2017, og har så langt valgt å stå utenfor avtalen.

Sterk støtte i befolkningen

 • En fersk spørreundersøkelse utført av Respons Analyse på vegne av Norsk Folkehjelp viser at 78 prosent av innbyggerne mener Norge bør signere FNs atomvåpenforbud. Kun 9 prosent av befolkningen svarer nei på spørsmålet.
 • Norge bør undertegne forbudsavtalen, svarer hele 85 prosent at Norge bør undertegne selv om vi blir det første NATO-landet som gjør det. Bare 5 prosent svarer nei på dette oppfølgingsspørsmålet.

ICAN Cities Appeal

 • Stadig flere byer blir del av ICAN Cities Appeal, en global appell til støtte for FNs atomvåpenforbud.
 • Byer som Washington DC, Los Angeles, Sydney, Genève, München, Manchester, Hiroshima og Nagasaki er allerede del av appellen.
 • Bergen, Tromsø, Trondheim og Bodø er blant byene i Norge som har blitt del av ICAN Cities Appeal. Det er flertall for det samme også i Oslo. I tillegg er det forslag til behandling i en rekke andre byer.

ICAN

 • Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen, ICAN, består av mer enn 500 organisasjoner i over 100 land.
 • ICAN ble tildelt Nobels fredspris 2017 «for sitt arbeid med å påpeke de katastrofale humanitære konsekvensene av enhver bruk av atomvåpen og for sin banebrytende innsats for å få til et traktatfestet forbud mot slike våpen».
 • ICAN Norge har 46 partnerorganisasjoner, og driftes av Leger mot atomvåpen.

Vil du vite mer?

Her finnes mer informasjon:

Aktuelle innlegg og nyhetsartikler: