ICAN Norge

Bli med på kampanjemøte i Genève!

FNs arbeidsgruppe om atomvåpennedrustning er nedsatt, og arbeidet begynner nå! I forbindelse med mai-samlingen til arbeidsgruppen arrangerer ICAN et internasjonalt et Campaigners’ Meeting for alle som ønsker å jobbe for et forbud mot atomvåpen.

Lørdag 30. april og søndag 1. mai samles engasjerte mennesker fra hele verden i Genève for å styrke arbeidet med å oppnå en internasjonal traktat som forbyr atomvåpen. Møtet kommer til å ta for seg hullene i folkeretten på atomvåpenfeltet og diskutere hvilke bestemmelser og elementer en ny traktat må inneholde. Vi vil også diskutere kampanjestrategi, kampanjemetoder og veien videre til et forbud mot atomvåpen.

Alle er velkomne, og det er bare å melde seg på via ICANs internasjonale nettsider: http://www.icanw.org/campaign-news/geneva-2016/