ICAN Norge

Appell til statsminister Erna Solberg: stem ja til FN-resolusjonene mot atomvåpen

Daglig leder av ICAN Norge, Anne Marte Skaland, overleverte i dag en appell til statsminister Erna Solberg, på vegne av en rekke norske organisasjoner og enkeltpersoner. I appellen krever de at regjeringen må støtte FN-resolusjoner mot atomvåpen, i voteringene som starter i New York i kveld, norsk tid.

Statssekretær Marit Berger Røsland tok imot appellen på vegne av Solberg.

Appell til statsminister Erna Solberg: Stem ja til FN-resolusjonene mot atomvåpen

De undertegnede organisasjoner og aktører oppfordrer på det sterkeste statsminister Erna Solberg til å sikre at Norge under voteringen i FNs generalforsamling 2-9 november 2015 stemmer ja til følgende foreslåtte FN-resolusjoner om atomvåpen:

 • A/C.1/70/L.37 Humanitarian consequences of nuclear weapons
 • A/C.1/70/L.40 Ethical imperatives for a nuclear-weapon-free world
 • A/C.1/70/L.38 Humanitarian Pledge for the prohibition and elimination of nuclear weapons
 • A/C.1/70/L.13 Taking forward multilateral nuclear disarmament negotiations

Alle disse resolusjonene har som formål å bidra til framgang innen kjernefysisk nedrustning. De utgjør en videreføring av det svært vellykkede humanitære initiativet vedrørende atomvåpen, som ble startet med en konferanse i Oslo i 2013. På dette tidspunktet i det humanitære initiativet er det kritisk at Norge ikke vakler.

Atomvåpen utgjør en global trussel som det haster med å fjerne. De beskytter oss ikke, men utsetter oss for uakseptabel risiko, forverrer internasjonale spenninger og gjør konflikter mer farlige. Det finnes fortsatt rundt 16000 atomvåpen i verden i dag. Flere atomvåpenstater har langsiktige planer om å beholde og modernisere sine atomvåpenarsenaler, og faren for spredning til flere statlige og til ikke-statlige aktører er reell. Ny kunnskap som har framkommet gjennom det norskstartede humanitære initiativet viser at faren for detonasjoner av atomvåpen er mye større enn tidligere antatt. Vi har allerede en rekke ganger vært ubehagelig nærme slike detonasjoner på grunn av ulykker og nesten-bruk.

Internasjonale forhandlinger om å forby og avskaffe atomvåpen må igangsettes så raskt som mulig. For at det skal være mulig å oppnå resultater må slike forhandlinger være åpne for alle stater, men ikke kunne blokkeres av noen. Heller ikke av atomvåpenstater. Oppfatningen om at beslutninger må tas ved konsensus har altfor lenge hindret fremgang i arbeidet for internasjonal nedrustning og ikke-spredning.

Alle stater har et ansvar for å gjøre alt i sin makt for å påvirke til framgang innen det fastlåste internasjonale arbeidet med kjernefysisk nedrustning. Norsk støtte til en prosess for å forby og avskaffe atomvåpen vil være i tråd med oppfordringer fra FNs generalsekretær Ban Ki-moon, Den internasjonale Røde Kors-komiteen, pave Frans, Kirkenes Verdensråd, internasjonal fagbevegelse ITUC som organiserer 200 millioner medlemmer og en lang rekke andre aktører. De har lagt sin tyngde bak kravet om et forbud, fordi dette nå er et humanitært imperativ. Det politiske flertallet på Stortinget har også sagt tydelig fra om at Norge må ha en lederrolle i det internasjonale arbeidet for et forbud mot atomvåpen, og at dette lar seg forene med vårt NATO-medlemskap.

Atomvåpenstater hevder at de fortsatt trenger atomvåpen for sin sikkerhet og holder dermed resten av verden som gisler under en trussel om utslettelse. Så lenge Norge unnlater å utfordre USA, Storbritannia og Frankrike på dette innenfor NATO, bidrar vi til å legitimere atomvåpen og kjernefysisk avskrekking og til å gjøre arbeidet for nedrustning og ikke-spredning vanskeligere.

Som Ban Ki-moon har sagt: Det finnes ingen rette hender for feil våpen.

 

Tilsluttede organisasjoner:

 1. Attac
 2. AUF
 3. Bellona
 4. Care Norge
 5. Changemaker
 6. Den norske pugwashkomité
 7. Fagforbundet
 8. Framtida i Våre Hender
 9. Greenpeace
 10. Grønn Ungdom
 11. Handel og Kontor
 12. Human-Etisk Forbund
 13. Humanistforbundet
 14. Humanistisk Ungdom
 15. ICAN Norge
 16. Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet
 17. Kirkens Nødhjelp
 18. Kristelig Folkepartis Ungdom
 19. Likestilling Integrering og Mangfold (LIM)
 20. Medisinstudenter for fred og sosialt ansvar
 21. Mellomkirkelig råd
 22. Miljøpartiet De Grønne
 23. Natur og Ungdom
 24. Naturvernforbundet
 25. Nei til Atomvåpen
 26. Norges Fredslag
 27. Norges Fredsråd
 28. Norges Kristne Råd
 29. Norsk Folkehjelp
 30. Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom
 31. Norske leger mot atomvåpen
 32. NTL
 33. PRESS
 34. Rød Ungdom
 35. Røde Kors Ungdom
 36. Rødt
 37. Senterungdommen
 38. Sosialistisk Ungdom
 39. Sosialistisk Venstreparti
 40. Unge Venstre
 41. Venstre
 42. WWF

 

Tilsluttede enkeltpersoner:

Alexandra Archetti Stølen, festivalsjef Oslo World Music Festival

Biskop Bernt Ivar Eidsvig, katolsk biskop av Oslo

Biskop em. Gunnar Stålsett, ærespresident i Religioner for Fred

Biskop Tor B. Jørgensen

Bjørn Eidsvåg, artist

Dag Sørås, komiker

Kaja Gunnufsen, artist

Magnar Åm, komponist og professor i musikk

Maja Ratkje, komponist og musiker

Per Fugelli, professor i sosialmedisin

Petter Bøckmann, zoolog

Ole Petter Ottersen, rektor ved Universitetet i Oslo,

Sigrid Bonde Tusvik, komiker

Sunniva Rose, fysiker og blogger

Trygve Seim, komponist og musiker

Vigdis Hjort, forfatter

Åse Kleveland, artist