ICAN Norge

Appell til Jens

1. oktober arrangerte ICAN, Nei til Atomvåpen og Norges Fredsråd en markering i anledning Jens Stoltenbergs første dag som generalsekretær i NATO.  

Rundt 70 mennesker møtte opp utenfor Stortinget bak parolene: Nei til ny kald krig! Stopp modernisering av atomvåpen! og Nei til atomvåpen på europeisk jord! Les mer om NATO og atomvåpen her. Les appellen til Anne Marte Skaland, daglig leder i ICAN Norge under.

Appell til Jens Stoltenberg 1. oktober 2014

Kjære Jens Stoltenberg

Du har vært statsminister nesten hele mitt voksne liv. Det er jeg som har brukt å høre på deg snakke om verdier, om samfunnet vårt, om hva som er verdt å kjempe for. I Nyttårstaler, på 1. mai og i TV-debatter.

I dag blir du sjef for NATO. Og i dag vil jeg snakke til deg om våre mest grunnleggende verdier.

Du blir sjef for en forsvarsallianse som har atomvåpen som en del av sin strategi. NATO-landene USA, Frankrike og Storbritannia har egne atomvåpen, og USA har plassert ut atomvåpen i NATO-landene Nederland, Italia, Belgia, Tyrkia og Tyskland.

Vi har hørt det mange ganger før og setter ikke kaffen i halsen av disse opplysningene. De har blitt så alminnelige

- Disse våpnene som ikke kan skille mellom et militært mål og en barnehage.
- Disse våpnene som kan tilintetgjøre alle vi er glade i på noen få minutter.
- Disse våpnene som kan ødelegge sivilisasjonen vår slik vi kjenner den.

Atomvåpen strider mot våre mest grunnleggende verdier! Ingen ting kan rettferdiggjøre å atomvåpen!

I NATOs strategiske konsept står det at NATO vil legge forholdene til rette for en atomvåpenfri verden. Da er mine spørsmål:

- Hvordan kan man legge forholdene til rette for en atomvåpenfri verden, uten å støtte et forbud mot atomvåpen?
- Er det mulig å avskaffe et våpen, uten å gjøre det ulovlig?

Jeg tror det er vanskelig. Et forbud er et viktig skritt på veien mot en verden uten atomvåpen. Det er derfor ICAN – International Campaign to Abolish Nuclear Weapons jobber målrettet for å få på plass et forbud mot atomvåpen.

Kjære Jens Stoltenberg

Du vet veldig godt at det å forby et våpen, bidrar til å stigmatisere dem, som igjen kan bidra til å fase dem ut. Du var statsminister da Norge spilte en uvurderlig rolle i å forhandle fram forbudet mot klasevåpen.

Vi har også sett det med kjemiske våpen, med biologiske våpen, og med antipersonellminer.

Takk og lov for at vi har en folkerett med avtaler som forbyr inhumane våpen! Problemet er bare at det fortsatt ikke finnes et forbud mot det aller verste masseødeleggelsesvåpenet: atomvåpen.

Heldigvis er noe i ferd med å skje! Mange stater, sivilsamfunnsorganisasjoner, eksperter og det internasjonale Røde Kors jobber nå for å få i gang forhandlinger om et forbud mot atomvåpen. Verdens stater møtes i Wien i desember, deretter blir det sannsynligvis en ny atomvåpenkonferansen i Sør-Afrika. Alt ligger til rette for at dette kan bli starten på forhandlinger om et folkerettslig forbud mot atomvåpen.

Et forbud som vil:

- Gjøre det vanskeligere for selskaper å produsere atomvåpen
- Gjøre det vanskeligere for banker og fond å investere i atomvåpenproduksjon
- Og som etter hvert vil gjøre vanskeligere og mindre interessant for atomvåpen-statene å fortsette å ha atomvåpen.

Et forbud mot atomvåpen vil ikke løse alle problemer over natta, men det vil være et veldig viktig skritt på veien mot en verden fri for atomvåpen.

Kjære Jens Stoltenberg

Nå har jeg holdt en tale til deg uten at du var tilstede.

Men vet dere hva: Det aller viktigste var at dere kom og hørte på. Prosessen for et forbud mot atomvåpen ligger nemlig ikke i hendene på verdens mektigste menn. Prosessen for et forbud mot atomvåpen ligger i hendene på alle verdens stater som er lei av at atomvåpenstatene og NATO bestemmer dagsorden. Det er ikke opp til Jens å få på plass et forbud mot atomvåpen. Det er det opp til verdens stater å forhandle fram. Og det er opp til sivilsamfunnet – oss – å pushe dem i riktig retning.

Jeg håper likevel at du kan spille en konstruktiv rolle, Jens Stoltenberg. Jo flere som spiller en konstruktiv rolle, jo raskere kan vi få et forbud mot atomvåpen – og jo raskere kan vi få en verden uten atomvåpen.

Takk for meg.